Blockchain en Cryptocurrency worden door veel mensen gezien als een grote mislukking. De daling van de afgelopen weken in het Crypto-landschap én de mainstream media erover praat werken hier niet aan mee – niet in positieve zin in ieder geval. Het blijft een groot raadsel lijkt ’t. Toch zijn er genoeg instanties over de hele wereld die het Blockchain-boek niet enkel beoordelen op de kaft, maar de pagina’s daadwerkelijk lezen. Als gevolg daarvan kan Deloitte een gedegen onderzoek doen en met een solide-verhaal naar buiten komen. Als resultaat van het goede werk dat ze geleverd hebben bij deze internationale speler wat betreft financiële en zakelijke dienstverlening, kunnen wij jullie nu een duidelijk beeld schetsen omtrent de Blockchain-technologie.

Blockchain-technologie heeft een solide toekomst

Wanneer je de infographic van Deloitte bekijkt, dan verwacht je dat Blockchain niet zo veelbelovend is als dat ’t in eerste instantie wordt gezien. Er staat namelijk onder ’t kopje ‘Project Survival’ dat slechts 8% van de totaal aantal Blockchainprojecten actief wordt bijgehouden. Een hoeveelheid die natuurlijk enige vraagtekens oproept. We gaven namelijk aan dat Blockchain-technologie de toekomst heeft, hoe kan ’t dan dat maar 8% actief wordt bijgehouden?

Daar is een ogenschijnlijk logische verklaring voor. We staan namelijk nog in de kinderschoenen wat betreft de implementatie van deze technologie. In de beginjaren (dan praten we over de periode van 2010 tot 2014 ongeveer) werd de technologie met de nodige argwaan bekeken. Niet geheel verwonderlijk natuurlijk. Iedere grote veranderingen wordt meestal met enige angst ontvangen. In de eerste plaats omdat het iets onbekends is en daarnaast omdat men niet graag toe wil geven aan verandering.

Toch werd al gauw door enkele deskundigen voorspeld dat de technologie wel degelijk een toekomst zou hebben en hier zijn we dan. Enkele jaren later gaan reuzen over de hele wereld langzaamaan overstag en staan ze open voor de implementatie van Blockchain-technologie. Het heeft even wat gekost, maar nu lijkt de weg dan eindelijk vrij voor een goede doorgang van deze technologie in bestaande industrieën en economieën. Deloitte neemt ons mee in de onderbouwing van dit statement en we kunnen niet anders dan concluderen dat het daadwerkelijk een omslag in technologie betekent.

blockchain technologie ontwikkeling organisaties deloitte Pure Luxe

De gebruikers groeien, maar ook de organisaties

Het moge duidelijk zijn: de Blockchain-technologie is aan een opmars bezig. Zo zien we in het onderstaande figuur dat zowel het gebruikersaantal op Github als de organisaties aan een stijgende lijn bezig is. Kortom: steeds meer bestaande bedrijven houden zich bezig met Blockchain en werken aan de ontwikkeling ervan. Een ander zeer interessant aspect wat door Deloitte wordt omschreven is ’t feit dat projecten die ontwikkeld zijn door bedrijven tot vijf keer zoveel gekopieerd worden, dan projecten die door individuen zijn opgestart.

Hieruit blijkt dat mensen meer vertrouwen hebben in de open-source projecten die bedrijven opstarten rondom Blockchain, dan dezelfde soort projecten die door particulieren ontwikkeld zijn. Daarnaast blijkt dat het toepassen van Blockchain-technologie ook vaak leidt tot het ontwikkelen van een daadkrachtig platform. Enkele voorbeelden hiervan zijn Ethereum, Ripple, Corda en Quorum. Het zijn juist dit soort resultaten die mensen overstag doen gaan. Doordat men ziet dat er potentie schuilt in deze technologie, groeit het vertrouwen.

Als gevolg van de ontwikkeling van deze platformen én het open-source aspect, zien we dat veel developers voortborduren op deze ideeën. Daarnaast is ’t heel belangrijk te weten dat veel nieuwe projecten zijn ontwikkeld op basis van de Bitcoin- en Ethereum-projecten. Het maakt niet uit hoeveel projecten er ontstaan, deze zijn dus vaak en veelal de backbone van honderden projecten die lopen.

blockchain technologie ontwikkeling organisaties deloitte Pure Luxe

Organisaties krijgen een prominentere rol in de ontwikkeling

Omdat organisaties vanuit hun bestaansrecht verplicht zijn te blijven ontwikkelen, kunnen ze deze technologie niet links laten liggen. Het toenemend aantal organisaties met Blockchain-relaties is dus geen verrassing. Nu is het zaak dat de implementatie een algehele vorm gaat aannemen. Zo zal de aankomende tijd nog steeds een stijgende trend plaatsvinden in de bovenstaande cijfers. In onze optiek zijn we nog steeds in de early-adopters fase (weliswaar aan het einde, maar toch). Zolang we in deze fase zitten blijven organisaties instappen.

Sterker nog, van de top-20 meest centrale blockchain-technologieën, zijn er 18 beheerd door organisaties. Een cijfer dat direct aangeeft hoe sterk de ontwikkeling is van Blockchain-technologieën opgezet door organisaties. In de onderstaande tabel is goed te zien hoe deze organisaties vertegenwoordigd zijn en hoeveel vertrouwen volgers/developers erin hebben. Een stukje informatie dat ons doet inzien hoe groot de invloed is van bedrijven in de groei van deze technologie.

blockchain technologie ontwikkeling organisaties deloitte Pure Luxe

De community is doorslaggevend

Zoals met alle open-source software is ook Blockchain heel erg afhankelijk van de community. Een eigenschap die er voor zorgt dat de acceptatie en ontwikkeling sterke wortels kent. Dit zou anders zijn wanneer slechts één partij knopen doorhakt. De community heeft een langere acceptatie-termijn en kent meerdere invalshoeken. Wanneer iets groeit binnen een community als deze, dan zit daar een solide basis van kennis onder. Anders dan wanneer iets ‘moet’ groeien omdat er een financieel risico is genomen dat zo snel mogelijk gedekt dient te worden.

Zo werkt de acceptatie van deze technologie ook. Bedrijven zijn niet in staat om iets snel te omarmen vanwege zwaarwegende randzaken. Een community kan dit veel sneller en eenvoudiger doen. Deze verschillen zorgen voor een goede ondersteuning, wat betreft de community. Door deze ontwikkeling is de potentie enorm en wordt die tot op de bodem benut. In een community is men vaker ook sterker overtuigd van een concept. Door het inwinnen van informatie en verdiepen in de stof.

Wat ons betreft is Blockchain hier om te blijven. De community maakt dat duidelijk en het effect blijft niet uit. Zo concludeert ook Deloitte uit het onderzoek dat ze gedaan hebben. Het is slechts een kwestie van tijd voordat iedereen overstag is. Dat het gaat gebeuren, dat staat als een paal boven water.

Bron: Deloitte