De rel rondom hulporganisatie Oxfam lijkt nog lang niet aan z’n einde te zijn. Nadat het bedrijf eerder al zelf een intern onderzoek startte na onrust in 2010 en 2011 rondom de organisatie op Haïti, lijkt het naar buiten brengen van dit onderzoeksrapport een grotere spanning toe te voegen aan de zaak. Zo werd in een open brief afgelopen donderdag ontkend destijds enige relatie tot prostituees te hebben gehad. Deze brief werd opgetekend door Roland van Hauwermeiren. Nu Oxfam het onderzoek naar buiten heeft gebracht, lijkt het verhaal toch verre van te kloppen met hetgeen in die open brief stond.

Er is wel degelijk iets gebeurd

Onder degene die inzage hadden in het rapport was Reuters. Zij wisten eruit op te maken dat de toenmalige directeur intern wel degelijk heeft aangegeven gebruik te maken van prostituees ten tijde van de werkzaamheden van Oxfam in Haïti. De hulporganisatie was destijds aanwezig in Haïti om te voorzien in eerste levensbehoeftes nadat het land was getroffen door een zware aardbeving.

Op 12 juli 2011 ontving de organisatie een email waarin werd gemeld dat enkele medewerkers de regels had overtreden. Dit zou zijn gebeurd door seksueel contact met prostituees, fraude en nepotisme. Zaken die in strijd zijn met de regelgeving zoals die door Oxfam aan werknemers wordt opgelegd. Toen een reporter van een Belgische nieuws-outlet de voormalig directeur vroeg naar de vermeende beschuldigingen, ontkende hij in alle toonaarden.

Van Hauwermeiren geeft aan dat hij enkel een ‘kortstondige’ relatie heeft gehad met een lokale vrouw. Een opmerking die uiteraard voorzichtig geformuleerd is en ergens al impliceert dat er sowieso ‘iets’ gaande was. Deze opmerking werd vervolgens kracht bijgezet door de open brief. Nu het intern onderzoek van Oxfam dus ingelezen mocht worden, blijkt het verhaal van alle kanten te rammelen.

Hoe groot de betrokkenheid bij dit schandaal is, is nog onduidelijk

Bij het gooien met modder worden er altijd meerdere slachtoffers gemaakt. Het is dus niet vreemd dat van Hauwermeiren aangaf dat hij destijds is opgestapt omdat ‘ie z’n eigen personeel niet in de hand had. Volgens hem hebben medewerkers ontoelaatbaar gedrag vertoond. Een redelijk ernstige beschuldiging nu we weten dat hij naar alle waarschijnlijkheid zelf aan het roer van deze acties stond. Hoe of wat er verder bekend is, wordt vooralsnog niet gecommuniceerd. Volgens Reuters wordt in het document wel duidelijk naar anderen verwezen.

De komende tijd zal waarschijnlijk in het teken staan van nog meer informatie die openbaar wordt. We kunnen ons voorstellen dat betrokkenen met enige angst dit nieuws zullen volgen, al dan niet op de hoogte van hetgeen nog komen gaat. Het is beslist een klap voor het milieu rondom hulporganisaties en goede doelen. De weg naar transparantie lijkt nog lang en zwaar te zijn. Een tegenslag voor de gehele branche, dat is zeker.

Bron: Reuters