Het CBS heeft uit de doeken gedaan dat we een mooie periode zien wat betreft de Nederlandse economie. Het land kent een algemene groei wat betreft werkgelegenheid en de economie in het algemeen, maar toch lijkt het niets uit te halen. Er is namelijk één probleem met betrekking tot deze groei: de lonen stijgen niet mee. Kortom, we kunnen nog steeds dezelfde hoeveelheid geld uitgeven, terwijl de potentiële ruimte groter is geworden. Een vervelende twist aan dit rooskleurige bericht.

Cijfers van het CBS doen de werkgelegenheid goed, ons inkomen minder

Het CBS publiceerde eerder vandaag cijfers waaruit duidelijk wordt dat de Nederlandse economie enigszins aantrekt. Dat wil zeggen, op bepaalde vlakken. Zo lijkt de werkgelegenheid iets groter te worden en is de economie in het algemeen aan een notering van positieve cijfers bezig. Toch merken wij – de burgers – er niet direct iets van. Het is namelijk zo dat het geheel wel verandert, maar onze loonstrookjes vrijwel hetzelfde blijven. Kortom, ons besteedbaar inkomen blijft achter terwijl de werkgelegenheid en de economie vooruit huppelen.

Ons netto besteedbaar inkomen stijgt wel, met 1,5% over 2017. Een subtiele groei en eentje die afsteekt tegen de groei van het bruto binnenlands product. Daar was de stijging over 2017 maar liefst 3,2%. Overigens is het nu het derde jaar op rij dat Nederlanders hun besteedbaar inkomen zien stijgen. Toch is het wat ons betreft een beetje cijfertjesn**ken, want een direct effect blijft uit. Het CBS heeft daar een ogenschijnlijk logische verklaring voor.

De Arbeidsinkomensquote is de schuldige

Deze is namelijk gedaald waar die – om echt effect te merken – juist zou moeten stijgen. De arbeidsinkomensquote is simpelweg het deel van de totale toegevoegde waarde aan arbeid, dat daadwerkelijk als loon wordt uitbetaalt. Met andere woorden, we werken voor een euro, maar deze euro ontvangen we niet volledig. In 2017 ontving iedere arbeidskracht 75 cent op iedere euro die werd verdiend. Ter vergelijking: vlak na de eeuwwisseling was dit nog 78 cent. Kortom, we krijgen minder uitbetaald van wat we werkelijk aan arbeid leveren.

We naderen het record van 2008 wat betreft werkgelegenheid

Mooie cijfers zien we wel wat betreft de werkeloosheid in Nederland. Zo werd er in 2017 een werkeloosheid gemeten die zich vrij vertaalt naar 1,8 werkloze(n) per vacature. Een cijfer dat nog steeds dalende is. In 2008 was dit voor het laatst laag, met 1,3 werkloze(n) per vacature. Wat men hier echter vergeet te melden (voor het gemak) is het feit dat werklozen die in de bijstand vervallen, niet langer als werkloze geregistreerd staan. Er mag dan wel een daling zijn naar 100.000 werklozen, dat wil niet zeggen dat er ook werkelijk minder mensen werkeloos thuis zitten. Deze cijfers zijn wat ons betreft dan ook leuk voor de statistieken, maar zeggen niets over het werkelijke beeld.

Bron: CBS