Heel af en toe bereikt ons het verhaal van een werknemer of werkgever die verzeilt raakt in een frappante situatie op de werkvloer. Het zijn vaak situaties die verre van standaard zijn en een nog apartere uitkomst kennen. Zo ook het verhaal van deze werknemer van ATP Services. Hem werd medegedeeld dat zijn functie naar het buitenland zou vertrekken, waarop hij weigerde hieraan mee te werken. De uitkomst is redelijk verrassend te noemen.

Werknemer slecht geïnformeerd door werkgever over wegvallen functie

De conculega’s van BusinessInsider Nederland bespreken het geval van een werknemer die al 34 jaar bij hetzelfde bedrijf in dienst is. De persoon in kwestie kwam op 23-jarige leeftijd het bedrijf binnen en werkt inmiddels als Senior Projectmanager ICT – wat hem een brutoloon van €6.637,50 per maand oplevert. Volgens de feiten die besproken zijn door de rechtbank heeft de werknemer gedurende z’n dienstverband altijd naar behoren gewerkt. Door een fusie wordt zijn functie verplaatst naar Engeland. Een ontwikkeling die op ’t oog niet heel bijzonder lijkt. Ware het niet dat de werknemer niet mee wil werken aan de verandering.

Als gevolg van deze weigering besluit de werkgever een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst in te dienen bij het UWV. Het UWV weigert vervolgens mee te gaan in de wens van de werkgever, omdat de instantie niet overtuigd is van het wegvallen van de functie in Nederland. Na die mislukte poging besluit de werkgever een verzoek tot ontbinding in te dienen bij de rechtbank. Op dat moment heeft de werkgever haar eigen graf gegraven. De rechtbank schaart zich namelijk achter de werknemer.

Sterker nog, de werknemer besluit een tegenverzoek in te dienen. Indien de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt, eist hij een veroordeling voor de werkgever. Deze zou dan veroordeelt worden tot het betalen van een transitievergoeding, een billijke vergoeding én een uitbetaling van niet opgenomen extra vakantiedagen. Waarbij dat bedrag bij de eerste eis neerkomt op €872.203,50 bruto. Een gigantisch bedrag.

De rechtbank vindt de handelswijze van de werkgever alles behalve correct

Vergeet in dit geval vooral niet dat de werkgever in eerste instantie besloot om naar de rechtbank te stappen. Het gewenste resultaat is echter uitgebleven en de rechtbank spreekt in het voordeel van de werknemer. In hun oordeel nemen ze mee dat de werkgever zich niet correct heeft opgesteld tijdens de procedure omtrent de functie verandering. Door het niet nakomen van de verplichtingen die de arbeidsovereenkomst schept, heeft de werkgever nalatig gehandeld. Sterker nog, de rechtbank oordeelt dat de werkgever in deze situatie zelf een verstoorde arbeidsrelatie heeft veroorzaakt.

Als gevolg van die constatering wordt de werknemer in het gelijk gesteld en wordt er uiteindelijk door de Kantonrechter beoordeelt dat de werkgever een som van €628.000 moet betalen. Hierin wordt meegenomen dat de werknemer zonder verstoorde arbeidsrelatie nog tot 2027 bij het bedrijf zou werken. Op dat moment zou hij z’n pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Aangezien die periode wegvalt, wordt de werkgever verplicht over de brug te komen. Een situatie die we zelden meemaken, maar die in dit geval gunstig uitpakt voor de werknemer.

Bron: BusinessInsider