Als het eventjes slecht gaat met de economie spreekt men vaak de verwachting uit dat luxe merken als eerste geslachtofferd worden. Toch blijkt al enkele decennia lang dat de markt omtrent luxe producten zich anders gedraagt dan de ‘reguliere’ markt. Het effect van een dalende koopkracht heeft minder snel betrekking op dit segment – daar de doelgroep minder hard getroffen wordt door veranderingen in economisch opzicht. Per slot van rekening spreken we hier over de bovenste laag van de samenleving. Dat deze doelgroep goed spendeert en merken varen daar wel bij – zo blijkt uit de cijfers.