Het is natuurlijk al enkele weken hét onderwerp van gesprek: de bosbranden in Australië. De schade die inmiddels is aangericht is gigantisch en treft mensen, maar ook dieren en gigantisch grote natuurgebieden. Australië is bekend met ‘bushfire season’, maar de mate waarin het ditmaal plaatsvindt is ongekend. Juist om actie te ondernemen en een poging te doen de schade te beperken, hebben diverse bedrijven, merken en individuen acties op touw gezet om geld in te zamelen. Tide and Tide Watches heeft op een passende (voor hen) wijze actie ondernomen. Het Australische horlogeplatform heeft een veiling georganiseerd.