Nog niet zo lang geleden deelden we een overzicht met jullie omtrent 2.728.233. Daarin werd het al vrij gauw duidelijk dat vooral de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht de kas spekken. Dat lijkt in het overzicht van de eerste paar maanden in 2020 niet veel anders te zijn. Ook ditmaal weer het advies: ga regelmatig van het gas af in ’t westen des lands.