Nederlanders staan over het algemeen niet echt bekend om te koop te lopen met hun salaris of materiële bezittingen. De ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’-mentaliteit zit diepgeworteld in onze cultuur. Maar toch zijn de meeste landsgenoten benieuwd naar waar de buurman zijn nieuwe Porsche van heeft betaald, of nieuwsgierig naar wat leeftijdsgenoten of collega’s verdienen. Het CBS geeft een overzicht van het gemiddelde jaarsalaris per leeftijdsgroep in Nederland.

Los van de nieuwsgierigheid is het ook goed om te weten wat je waard bent en hoeveel mensen die dezelfde functie bekleden vangen. Dit betekent niet dat je meteen in de stress moet schieten moet raken als je onder het gemiddelde zit of champagne moet gaan sabreren als je erboven zit. Er zijn een hoop variabelen waar je rekening mee moeten houden. Demografie, opleidingsniveau, functie en de hoeveelheid jaren ervaring wegen allemaal streng mee.

Modaal inkomen van de Nederlander

In 2020 was het modaal inkomen €36.500 per jaar inclusief vakantiegeld. Per maand komt dit neer op bruto €2.816 per maand en netto €2.245. Hoeveel de gemiddelde Nederlander in 2021 verdient, is nog niet bekend, dus we pakken de cijfers uit 2018 erbij. Daaruit blijkt dat het gemiddelde inkomen bruto €38.500 per jaar is en het modaal inkomen €34.500. Zoals je ziet ligt het gemiddelde inkomen een stuk hoger dan modaal. Al nemen we alleen de werkende Nederlanders mee, dan is het gemiddelde inkomen in 2018 €44.000 bruto per jaar. Want in die andere cijfers zijn ook personen meegenomen die een uitkering, AOW of pensioen ontvangen.

Gemiddeld salaris in Nederland per leeftijdsgroep

  • Iemand van 0 – 25 jaar verdient gemiddeld €1.083 netto per maand
  • Iemand van 25-35 jaar verdient gemiddeld €2.292 netto per maand
  • Iemand van 35-45 jaar verdient gemiddeld €2.550 netto per maand
  • Iemand van 45-55 jaar verdient gemiddeld €2.800 netto per maand
  • Iemand van 55-65 jaar verdient gemiddeld €2.825 netto per maand
  • Iemand van 65-75 jaar verdient gemiddeld €2.425 netto per maand
  • Iemand van 75 jaar en ouder verdient gemiddeld €2.292 netto per maand

Op basis van dezelfde cijfers van het Centraal Bureau Statistiek uit 2018