Het is algemeen bekend dat er in Nederland hevige vergrijzing plaatsvindt. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het in de afgelopen jaren alleen maar toegenomen. Zo hadden we in 2012 nog 2,7 miljoen 65-plussers en anno 2022 zijn dat er alweer bijna 3,6 miljoen.  Daarmee is nu 1 op de 5 Nederlanders ouder dan 65 jaar. Het aantal ouderen blijft toenemen volgens de huidige prognoses stopt de stijging pas na 2040.

Huizenmarkt getroffen door vergrijzing

Met ruim 300.000 woningzoekenden in Nederland op een huizenmarkt waar prijzen en huren steeds verder worden opgestuwd, is de wooncrisis complexer dan ooit. Meerdere factoren zijn hierin van spel, maar de vergrijzing speelt een hoofdrol.

65-plussers zouden volgens Business Insider namelijk 32% van alle koopwoningen in Nederland bezitten, volgens een studie van het Kadaster, een stijging van 12% ten opzichte van 2021. Ondanks dat relatief hoge aantal, was de groep op leeftijd verantwoordelijk voor slechts 20% van de totale woningverkopen van afgelopen jaar.

In de iets oudere categorie van 75 jaar en ouder gaat het om respectievelijk 15 en 10%. Dat betekent dat er veel senioren zijn die op hoge leeftijd in hun koophuis blijven wonen en niet verhuizen naar bijvoorbeeld een gehuurde woning. Of ze kiezen ervoor om te gaan verkleinen, maar doen dat bijna altijd door middel van een koopwoning.

“Het gebrek aan doorstroming bij ouderen is de laatste tijd meerdere malen aangevoerd als een van de oorzaken van de problemen op de woningmarkt, waar de huizenprijzen in rap tempo oplopen en het woningaanbod flink is geslonken”, schrijft Business insider.

Studenten kunnen hier niet tegen opboksen en met het lage budget zit er haast niets anders op dan blijven hangen op het ouderlijke nest of te gaan huren.

Slechte prijs-kwaliteitverhouding voor 65-plussers

ABN AMRO heeft onderzoek gedaan naar dit probleem. Zij kwamen tot de conclusie dat ouderen wel willen verhuizen naar een seniorenwoning, maar ze vinden de prijs-kwaliteitverhouding vaak tegenvallen en blijven daarom trouw aan hun oude, vertrouwde woning.

Een oplossing vinden voor dit probleem is een pittige taak en de oplossing lijkt momenteel nog ver weg. Dat terwijl de vergrijzing ondertussen almaar toeneemt.