Het blijkt dat we niet allemaal in staat zijn om rijk te worden – zegt men. Er is namelijk opnieuw onderzoek gedaan naar de verschillende invloeden die jouw financiële situatie nadelig beïnvloeden. Deze keer ging het onderzoek niet over de socio-demografische kenmerken, maar enkel en alleen om je genen. Er werd bekeken of er bij je geboorte al enige aanleg wordt gecreëerd voor het wel of niet slagen op financieel vlak. Wat blijkt nu, je genetische samenstelling bepaalt gedeeltelijk of jij wel of niet succesvol zal zijn als ‘t op vermogen aankomt.

Een nieuwe Academische paper gooit het hoge woord eruit

In een onderzoek, volledig omschreven en uitgelegd in dit paper, wordt duidelijk hoe je genetische samenstelling van invloed is op het verloop van je financiële situatie gedurende je leven. Het onderzoek is een product van een samenwerking tussen Daniel Barth, Nicholas W. Papageorge en Kevin Thom.  Er werd gebruik gemaakt van 4400 Amerikanen die binnen de zogenaamde Health and Retirement Study vielen. Een groep van 50-plussers die over een langere termijn worden gevolgd.

De drie brachten hun resultaten in kaart door gebruik te maken van de zogenaamde “Polygenic Score” – een indexering opgesteld door genetici die maar liefst 74 specifieke genetische kenmerken verbinden aan het voltooien en doorlopen van ‘t educatieve proces. Deze indexering zou de kwaliteit van de genen van ieder individu moeten meten. Het blijkt dat de personen met een hogere score een rijker bestaan kennen.

Daarnaast werd gekeken of er een effect teweeg wordt gebracht door andere variabelen die bepalen of iemand wel of niet rijk zal worden. Denk dan aan opleidingsniveau, het opleidingsniveau van de ouders, de hoogte van ‘t loon en eventuele nalatenschap. Dat al deze factoren een rol spelen in de ontwikkeling van rijkdom (of niet), staat vast. Echter, om het resultaat valide te maken was het essentieel meerdere aspecten toe te kunnen voegen aan de uitkomst.

Onderzoek wijst uit dat wel of niet rijk worden in je genen zit Pure Luxe

Wat wel opviel tijdens ‘t onderzoek was het verschil tussen lager scorende mensen en hoog scorende mensen. De eerstgenoemde groep bleek sneller een negatieve kijk te hebben op de economie. Zo werd er door hun niet geïnvesteerd in aandelen. Daarnaast gaven ze meermaals aan dat ze de economie uit elkaar zien barsten. Zaken die bij de hoog scorende groep volledig omgedraaid waren. Hier werd wél geïnvesteerd en positief gesproken over de economie.

Verder bouwen op een Zweeds onderzoek

Dit paper bouwt voort op een onderzoek uit Zweden gedaan door Henrik Cronqvist en Stephan Siegel. Hierin werden tweelingen met elkaar vergeleken en werd gekeken naar het gedrag rondom financiën. Het bleek dat eeneiige tweelingen min of meer hetzelfde financiële gedrag vertoonden. Voor twee-eiige tweelingen gold dit resultaat niet. In dit onderzoek werd geconcludeerd dat het gedrag omtrent financiën voor 33% door genen werd bepaald.

Deze onderzoekers deden overigens ook onderzoek naar de relatie tussen genen en roken of het hebben van obesitas. Dit werd vooral ook gezien als grond voor een suggestie dat genen bepalend zijn voor zelfbeheersing. In iedere zin van ‘t woord.

Is het alleszeggend of niet?

Het is lastig om op basis van dit onderzoek te bepalen of het wel of niet rijk worden wordt bepaalt door je genen. Er is natuurlijk een grote invloed die fundamentele aspecten beheerst zodra je geboren wordt, maar de vraag is of die door middel van denkwerk en ‘gewoonte’ omzeilt kan worden. Indien het daadwerkelijk zo is dat je financiële positie binnen de maatschappij bepaalt wordt door je genen, dan staat de denkwijze zoals we die tot nu toe hebben op losse schroeven. Echter kan het natuurlijk ook gewoon te maken hebben met het effectieve werken van mensen.

Verregaande gevolgen zouden zijn dat de diversificatie – op financieel vlak – in onze maatschappij enkel gestuurd kan worden door terug te gaan naar de biologische essentie van een persoon. Het is dan een aspect dat niet te beïnvloeden is met onderwijs of opvoeding. Er ontbreekt ‘simpelweg’ te veel gen om een persoon op financieel vlak te laten slagen. Onderzoekers suggereren daarom dat het begeleiden van individuen op dit gebied steeds belangrijker dient te worden.

Anderen zeggen weer dat het nog niet echt veelzeggend is. Mede vanwege het feit dat er geen rekening wordt gehouden met etniciteit en onderscheid in genen, lijkt het onderzoek nog erg abstract. Zodra deze aspecten ook meegenomen worden in het onderzoek kunnen er concrete antwoorden gevormd worden die een specifiek statement onderbouwen.

Bron: Fortune
Fotografie: Jort Kelder