Groningen en aardgas, het is inmiddels al enige tijd een zeer vervelende combinatie. De boringen naar het broodnodige aardgas hebben er al meerdere malen voor gezorgd dat er plaatselijke aardbevingen plaatsvonden én menig Groninger heeft nu een huis dat aan alle kanten scheurt. Kortom, de mensen in het noorden des lands waren alles behalve blij en dat heeft ervoor gezorgd dat de overheid in samenspraak met de NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) heeft besloten de aardgaswinning te stoppen. Het resultaat? Shell en Exxon pakken hun biezen en laten €70 miljard achter in Groningse bodem.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft goed nieuws

Nadat de Groningse aardgas-winning jarenlange drama met zich meebracht werd er vrij snel gezocht naar oplossingen. De overheid liet fossiele brandstof-giganten Shell en Exxon toe op Groningse bodem om daar een grote hoeveelheid aardgas op te boren. Den Haag wist een aardig zakcentje te verdienen en Shell en Exxon wisten zich te verzekeren van hun #1 handelsproduct. Ware het niet dat een derde partij (lees: de Groningers) hiervan de dupe werden. Een conflict ontstond, waarbij Groningers schadevergoedingen eisten voor de geleden schade. Huizen werden getroffen door aardbevingen en verzakkingen – een tijd lang leek het alsof ze niet gehoord werden.

Toch lijkt aan alle ellende nu een einde te komen: zowel Shell als Exxon heeft toegezegd dat ze geen claim in zullen dienen nadat het winnen stopt. Volgens cijfers zou er namelijk nog zo’n 450 miljard kubieke meter aardgas achter blijven in de Groningse grond. Gekeken naar de huidige prijs voor gas komt dat neer op zo’n 70 miljard euro. Een aardig zakcentje dus, maar Minister Wiebes geeft aan dat daar niet om gevochten zal worden.

Shell en Exxon houden zich rustig, de NAM neemt alle onkosten voor haar rekening.

Dat zijn de veelbelovende woorden die Minister Wiebes kon uitspreken nadat hij tot een overeenkomst kwam met de betrokken partijen. Zo zou er zijn afgesproken dat Shell en Exxon beslist geen schadeclaim in zullen dienen als gevolg van het misgelopen gas (lees: vermogen). Bovendien zijn er concrete toezeggingen dat de NAM zich voortdurend zal inzetten voor de geleden schade onder bewoners en bedrijven. Om het geheel af te maken is ook besloten dat de NAM nog zal blijven betalen voor de versteviging van gebouwen.

Overigens is het wel zo dat er andere voorwaarden zijn gesteld aan de verdeling van het overgebleven aardgas. De NAM zou in de nieuwe afspraken een groter deel van het over te blijven gas ontvangen dan voorheen. De overheid levert dus in. Hoeveel dat de overheid zal gaan kosten, daar zijn nog geen uitspraken over gedaan. Er zal tevens 500 miljoen beschikbaar gesteld worden door de NAM voor de versterking van de economie in de getroffen regio. De Nederlandse overheid doet daar nog eens 500 miljoen bovenop.

Vervelend aan deze hele belofte is toch het feit dat de Groningers die getroffen zijn door de aardbevingen nog steeds geen duidelijkheid hebben over wat er gebeurt met de schade aan hun huis. Men rept over het feit dat de Mijnraad volgende week een advies zal uitbrengen. Dit wordt gedaan op basis van een herberekening van het aardbevingsrisico. Aan de hand daarvan wordt bepaald hoe er verder gehandeld zal worden.

Bron: Business Insider Nederland