De brexit-onderhandelingen lopen niet geheel op rolletjes. Er wordt zelfs gespeculeerd dat de onderhandelingen dreigen op een enorme clash, met vele gevolgen. Wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt tussen Groot-Brittannië en Europa, en de impasse niet wordt doorbroken, kunnen bedrijven en burgers een enorme negatieve nasleep verwachten. 

Grenscontroles en importtarieven worden ingevoerd

De brexit is nog een aantal dagen verwijdert van de officiële invoering maar er zijn echter nog steeds geen goede afspraken tussen Groot-Birttannië en de Europese Unie. Dit kan grote gevolgen hebben voor het verkeer van goederen en personen vanaf 30 maart 2019. Dit uit zich in grenscontroles en importtarieven die dan worden ingevoerd, wat zorgt voor wachtrijen bij de douane. Bloembedrijven, vleesexporteurs en met name vissers zullen dan de grootste klap ontvangen. Na de brexit wil Groot-Brittannië namelijk hun eigen wateren beheren met als gevolg dat Nederland verdreven wordt uit het Britse deel van de Noordzee. Mocht het zover komen tot een ‘no-deal’ zal dit zich uiten in de helft minder vangst voor vissers.

Ook Engelse producten die te vinden zijn in onze winkels zullen duurder gaan worden door de invoerrechten. Engeland valt na 29 maart onder de standaardafspraken van de Wereldhandelsorganisatie wanneer er geen sprake is van een nieuwe handelsovereenkomst. De importtarieven kunnen dan per product erg veel gaan verschillen.

Het meest negatieve scenario

De economie van Nederland draait voor een groot deel op de huidige vrije handel met Groot-Brittannië. Ongeveer 200.000 Nederlands verdienen hiermee hun brood. Wanneer de vrije handel wordt geschrapt heeft dit grote gevolgen voor iedere werkende Nederlander. Economen stellen dat een harde brexit meer dan 300 euro per jaar, tot 2030, gaat kosten voor de werkende Nederlander. Dat is echter wel het meest negatieve scenario. De hoop op een fatsoenlijke overeenkomst heeft in de verste verte echter nog geen toekomst. Tot half november hebben Europese leiders zichzelf de tijd gegeven om met een oplossing te komen. Maar of dat lukt valt nader te bepalen.

Groot-Brittannië is, op Duitsland na, de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Premier Mark Rutte stelt dan ook het voorkomen moet worden dat er straks géén akkoord ligt. Er zijn nog een aantal weken voordat de brexit officieel zal zijn. Voor die tijd moeten er drastische veranderingen komen om de gevolgen zo minimaal te houden.

De boodschap voor Nederland

‘Niemand gaat winnen bij een harde brexit. We roepen ondernemers toch op zich daarop voor te bereiden. Regel je zaakjes.’ Zo luidt de boodschap van een woordvoerder van VNO-NCW, de koepel van het bedrijfsleven. Niet alleen brengt een harde brexit gevolgen met zich mee voor ondernemers, burgers zullen de gevolgen ook gaan voelen.

Een extreem voorbeeld van een harde brexit is Ryanair, de Ierse prijsvechter. Het bedrijf heeft een clausule in de voorwaarden gezet. Mocht er in het slechtste geval een ‘no-deal’ komen, zullen tickets niet langer geldig zijn. KLM meldt dat dit echter niet hoeft te betekenen dat er helemaal niet gevlogen kan worden. Er zullen alleen maatregelen getroffen moeten worden voor Schiphol, zoals intern verbouwen om de veiligheid te garanderen.

De Rotterdamse haven kampt met een eenzelfde probleem. Bij een harde brexit zullen er extra controles moeten komen voor containers.  Bovendien zullen de terminals van veerdiensten waar jaarlijks ongeveer 162.000 vrachtwagens rijden, gecontroleerd moeten worden. Het treinverkeer krijgt het ook zwaar te voortduren. Het rechtstreeks reizen naar Londen, via de Kanaaltunnel, gaat mogelijk ook van tafel. Dit heeft te maken met het feit dat vooral Frankrijk niet zit te wachten op een ingewikkelde spoorovereenkomst met een niet EU-land. Het was namelijk de bedoeling dat de Britse douane in Nederland passagiers zou controleren, maar dit blijkt toch niet geheel naar wens te zijn.

De ‘betere brexit’ volgens Johnson

Boris Johnson, die eerder dit jaar ontslag nam als Britse oud-minister, heeft premier Theresa May opgeroepen om de huidige plannen van de brexit niet door te zetten. Eerder presenteerde Johnson zijn plan voor een ‘betere brexit’ in Daily Telegraph. Hierin pleit hij voor een overeenkomst die gelijk staat aan het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada. Johnson noemt het plan van May een intellectuele vernedering voor het Verenigd Koninkrijk. De aanval richting May komt echter op een gevoelig moment. Zondag begint het jaarlijkse partijcongres van de Britse conservatieve partij. Daar zullen partijgenoten May aan de tand voelen en aandringen op een koerswijziging in de huidige brexit-onderhandelingen. Wanneer het zover komt dat May op moet stappen kan het zomaar zijn dat de oud-minister Johnson de mogelijke opvolger wordt.

Bron: AD