Is dat even goed nieuws. Het is namelijk zo dat een overgrote meerderheid van de Nederlanders het een goed idee vindt om onbeperkt vakantiedagen te hanteren. Daarbij is de gedachte dat we werknemers nu als kinderen behandelen eentje die er voor zorgt dat er misschien een comfortabele revolutie op komst is. Sprout deed onderzoek naar het draagvlak voor dit idee onder Nederlanders en daar klonken positieve geluiden uit voort.

De respondenten waren over het algemeen zeer te spreken over dit idee

In eerste instantie denk je natuurlijk dat deze aanpak een enorm risico met zich meebrengt. Wat nou als je je werknemers een onbeperkte hoeveelheid vakantiedagen geeft en hij of zij deze aan de lopende band opneemt? Dan heb je als ondernemer zijnde natuurlijk een groot probleem. De drukte is immens en jij zit zonder personeel – het horrorscenario wordt werkelijkheid. Toch blijkt deze extreme situatie heel erg mee te vallen.

De collega’s van Sprout vroegen aan ruim 300 respondenten hoe ze denken over het realiseren van onbeperkte vakantiedagen, de reacties waren met een overgrote meerderheid positief te noemen. Meer dan 70% denkt dat een regeling voor onbeperkte verlofdagen zou kunnen werken in zijn of haar bedrijf. Sterker nog, volgens het onderzoek van Sprout was 63,4% zo overtuigd van het idee dat ze overwegen deze regeling toe te passen in ’t eigen bedrijf. 28,2% is niet van plan dit te doen en 2,8% geeft aan niet de positie te zijn om een dergelijke verandering door te voeren op hun werkplek.

sprout onderzoek verlof onbeperkte vakantiedagen Pure Luxe

Praktijkvoorbeelden geven het beste beeld van deze nieuwe manier van werken

Omdat Sprout niet enkel wil voortborduren op de reactie van de respondenten, is er ook rondvraag gedaan bij bedrijven die deze werkwijze al toepassen in de praktijk. Daaruit werd verrassend genoeg duidelijk dat er al aardig wat bedrijven zijn die gebruik maken van deze manier van verlof regelen. Sterker nog, het blijken vaak de startups en scaleups te zijn die dergelijke veranderingen durven door te voeren. Een ontwikkeling die logischerwijs eerst bij de kleinere bedrijven moet beginnen – deze zijn vaak dynamischer en durven nieuwe paden te bewandelen.

Bynder, Helloprint en Homerun werken al volgens deze manier

Een drietal bedrijven – te weten Bynder, Helloprint en Homerun – bewijst inmiddels (met succescijfers om het te ondersteunen) dat onbeperkte verlofdagen wel degelijk potentie kennen. Het is niet zo dat werknemers plotsklaps allemaal op vakantie gaan. De peer pressure ligt te hoog voor een werknemer om ineens ongegeneerd vrij te nemen. Het maakt dat de bedrijven kunnen vertrouwen op een normale omgangsvorm van het personeel met deze regeling.

Volgens Chris Hall van Bynder is het essentieel dat je een wederzijds vertrouwen creëert. Hier valt natuurlijk wat voor te zeggen, als je als werkgever laat blijken hoe belangrijk je werknemers voor je zijn en je geeft ze de vrijheid dit vertrouwen op eigen wijze terug te betalen, dan haal je het beste in dit proces naar boven. Om hierin te slagen is het van belang te werken met doelstellingen.

Hans Scheffer van Helloprint zegt dat het enorm belangrijk is dat je dit toepast binnen een team met A-players. Deze weten namelijk precies wat er van ze verwacht wordt, zodat de bedrijfscultuur en de wensen van het bedrijf op één lijn liggen met die van de medewerker. Op deze manier kun je je werknemers duidelijk maken wat je van hen en van ’t team verwacht en kunnen zij zelf de weg er naartoe uitstippelen. Zolang de doelstellingen maar worden bereikt en je met een tevreden werknemer om tafel kunt zitten.

Bij Helloprint gebruiken ze daarom een culture review. Een periodiek meetmoment (om de drie maanden) waarop wordt gekeken of de cultuur van het bedrijf en die van de werknemer nog wel op één lijn liggen. Scheffer geeft aan dat er altijd mensen zijn die toch niet zo goed aarden in deze werkwijze. Met hen wordt dan om tafel gezeten. Indien gewenst, wordt er afscheid genomen.

sprout onderzoek verlof onbeperkte vakantiedagen Pure Luxe

Verantwoordelijkheid en de wens successen te behalen is essentieel

Blijkens de ondervraging is het zeer belangrijk dat werknemers weten waar ze ’t voor doen. Hij of zij moet doordrongen zijn van het feit dat succes de boventoon moet voeren. Je wil samen met je werknemers werken aan een succes, die realisatie is van essentieel belang. Wanneer je werknemers weten welke verantwoordelijkheid ze dragen, dan weten ze wat er van ze verwacht wordt. Op die manier creëer je een omgeving die optimaal samenwerkt. Uit de cijfers blijkt dat er helemaal niet enorm veel extra vakantiedagen worden opgenomen.

Bij Bynder werd bijvoorbeeld maar 27% meer aan vakantiedagen opgenomen. Een toename dat klopt, maar geen toename die van negatieve invloed is op Bynder als organisatie. Sterker nog, Bynder steeg op vier jaar tijd met 3.792% in de omzet. Dat zijn cijfers die je aan het denken zetten. Er zijn enkele aspecten die voor een statische organisatie niet te behappen zijn, maar toch lijkt het erop dat deze nieuwe werkwijze potentie heeft. Het is slechts een kwestie van tijd alvorens veel meer bedrijven dit doen. We kunnen het dus niet bestempelen als een ‘lang leve de lol’-regeling, maar wel iets wat kansen biedt.

Bron: Sprout