Reclame is al jarenlang een belangrijk aspect van informeren en bedrijfsvoering. Het maken van reclame kan op zeer veel verschillende manieren en wordt in sommige gevallen – door critici – als zinloos bestempeld. Toch lijkt men, ondanks diverse verschuivingen binnen de industrie, wel degelijk vertrouwen te hebben in de inzet van reclame. Zo zagen we het afgelopen jaar de grootste stijging in uitgaven aan reclame.