Het Coronavirus grijpt inmiddels al een halfjaar om zich heen – en lijkt voorlopig nog niet te verdwijnen. De wereld heeft op diverse fronten flinke veranderingen moeten ondergaan, vaker een noodzakelijk goed dan een vrijwillige verandering. Diverse sectoren hebben het zwaar, toch zijn er links en rechts enkele positieve noten te bespeuren. Zo heeft Yves Gijrath besloten om komende decembermaand tóch MASTERS EXPO te realiseren (het voormalige Masters of LXRY.