Wonen in Amsterdam is vandaag de dag geen eenvoudige klus meer. Enkel als je ongelooflijk veel geluk hebt óf een bijzonder goedgevulde portemonnee bezit is de slagingskans voor een woning enigszins realistisch te noemen. Hoe groter je vermogen is, hoe meer die kans toeneemt. Als we dan spreken over woningen in de prijscategorie van miljoenen, dan wordt het aantal gegadigden ineens een stuk minder. Toch durven we dat bij dit penthouse dan weer in twijfel te trekken, daar het hier wel echt een pareltje van de bovenste plank betreft.