Met veel geld, ontstaan veel mogelijkheden. De rijke mensen op deze wereld kunnen we onderverdelen in twee categorieën: de ‘stille rijke’ en de ‘opvallende rijke’. De eerste categorie heeft niet zozeer rijkdom in cash geld, maar des te meer in vastgoed en beleggingen – de mensen in deze categorie hoeven ook niet zo nodig op te vallen. Heel anders is dat in de tweede categorie. Daarin vind je de mensen die zich graag verplaatsen in een gouden Ferrari of Bentley. Mensen die prima geld uit zouden geven aan een solide gouden creditcard.