Een nieuw Fintech-platform koppelt vermogende particulieren rechtstreeks aan vastgoedprofessionals die financiering zoeken voor hun vastgoedproject. Benkey is het antwoord op de terugtrekkende beweging die de Nederlandse banken maken op de Nederlandse vastgoedmarkt. Benkey heeft tijdens de pilotfase van drie maanden reeds voor €150 miljoen aan aanvragen te verwerken gekregen.

“Netwerk waar je niet snel tussenkomt”

“Wij bieden vermogende particulieren unieke investeringskansen via het Benkey platform, die normaliter alleen zijn weggelegd voor mensen met de juiste contacten in het vastgoed. Wij bieden een ingang in dit netwerk middels ons platform. Een netwerk waar je anders niet snel tussen kan komen. Wij screenen de investeringskansen en presenteren alleen de goede casussen aan onze investeerders”, aldus mede-oprichter Rory Bertram. “De investeerders die zich hebben aangemeld, kunnen te allen tijde zelf bepalen of ze in een vastgoedproject willen investeren. Die beslissing ligt per project altijd in handen van de vermogende particulier zelf”. De looptijd van de leningen is 6 maanden tot 3 jaar. Investeerders ontvangen een rendement tussen de 5 en 9 procent per jaar, afhankelijk van het risicoprofiel. Investeren kan vanaf 100.000 euro.

‘Feitelijk financieel kerngezond’

Benkey biedt een oplossing voor zakelijke vastgoedprojecten die onterecht moeite hebben om financiering los te krijgen bij reguliere banken. Uit recent onderzoek van KPMG bleek dat vorig jaar nog maar 40 procent van de banken bereid was om meer dan 60 procent van woningbouwprojecten te financieren. Twee jaar eerder waren alle banken nog daartoe bereid. Ondertussen groeien de alternatieve financieringsvormen ‘buiten de bank om’ sterk: in 2019 met gemiddeld 26 procent.

Volgens de oprichters van Benkey komt dat doordat een grote bank niet in staat is om de tienduizenden financieringsaanvragen die men op jaarbasis ontvangt stuk voor stuk met aandacht te beoordelen. Om de risico’s te managen worden er daarom strenge eisen gesteld, waardoor veel aanvragen worden afgewezen. Volgens Benkey zijn veel van deze financieringsaanvragen echter feitelijk financieel kerngezond. Daarom biedt Benkey de partijen die op zoek zijn naar financiering van degelijke zakelijke vastgoedprojecten de mogelijkheid om, na een kwalitatieve screening van het project, direct in contact te komen met investeerders, waardoor financiering ineens wel mogelijk wordt. 

De oprichters

Fintech-bedrijf Benkey is een initiatief van het ondernemerstrio Mark Gerhards (37), Daan Smit (31) en Rory Bertram (37). Gerhards verdiende zijn sporen o.a. bij CapGemini, De Rabobank en de Binckbank. Daan Smit stond aan de wieg van de Brandfirm ‘best digital agency’, FD Gazelle winnaar 2016, 2017, 2018, 2019 en 2020. Rory Bertram is telg van de vijfde generatie van een zeer succesvolle ondernemersfamilie, sinds 1890. De oprichters Mark, Daan en Rory kennen elkaar van jongs af aan en kwamen enkele jaren geleden op het idee om hun drie zakelijke disciplines bij elkaar te brengen voor het bouwen van een nieuw bedrijf.

Het driemanschap is na ruim een jaar voorbereiding en in goed overleg met de AFM december vorig jaar in stilte begonnen, maar maakte meteen een vliegende start door de enorme vraag aan zowel de aanbod- als vraagzijde.

Adviseurs

De Benkey-oprichters hebben een team van senior adviseurs aangesteld, dat de objecten mede beoordeelt en het Fintech-bedrijf de komende jaren zal begeleiden. In dit team zitten onder meer voormalig ABN Amro-bankiers Jeroen Smit en André Kok. Frank Eggink, voormalig CFO van Damen Shipyards Group, zit in de advisory board. 

Over Benkey

Benkey is het eerste Nederlandse Fintech-platform dat vermogende particulieren rechtstreeks koppelt aan vastgoedgoedprofessionals. Benkey beoordeelt de financiering anders en ze is niet gebonden door de restricties van de banken. Benkey kiest voor een radicaal transparante aanpak en ze werkt met vijf zekerheden. Een: Inbreng kredietnemer minimaal 20 procent eigen geld. Twee: investeerder verkrijgt eerste recht op hypotheek door rechtstreekse hypotheekakte tussen investeerder en kredietnemer. Drie: de kredietnemer tekent mee in privé. Vier: Benkey screent en beoordeelt elk object. Vijf: optioneel kan Benkey het debiteurenrisico overnemen. 

Op de website van benkey.nl kunt u als investeerder of vastgoedprofessional uitgebreid lezen wat de voordelen van hun product is.