Het zat er al lange tijd aan te komen, maar binnenkort zal vliegen naar alle waarschijnlijkheid dus echt duurder gaan worden. Het kabinet wil dat de zogeheten ‘vliegtaks’ volgend jaar verdrievoudigd wordt: van € 8 naar € 24. Sinds 2021 wordt ieder vliegticket belast met de vliegtaks van € 8, maar volgens minister van Financiën, Sigrid Kaag, zullen de gevolgen voor Schiphol op de korte termijn “relatief beperkt zijn”, zo schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer.

Plannen voor de groene transitie

De meest logische gevolgtrekking zou zijn dat men minder gaat vliegen en het vliegen “relatief minder aantrekkelijk” maken. Op 1 januari 2023 moet deze nieuwe regel ingaan en het kabinet noemt de hogere vliegbelasting een onderdeel van een pakket maatregelen, zo staat vermeldt in het Herstel- en Veerkrachtconceptplan, om de groene transitie in Nederland te realiseren.

Momenteel brengt de belastingmaatregel zo’n € 200 miljoen, maar dat moet in totaal € 600 miljoen worden , volgens het coalitieakkoord.  De ministeries hebben nu gezamenlijk plannen ter waarde van € 7,7 miljard uitgewerkt waarmee Nederland kan worden hervormd om duurzaam en welvarend de toekomst in te gaan.

Vliegtaks

Uit angst voor een verslechtering van de concurrentiepositie van Schiphol bepleitte Nederland eerder altijd voor een internationale vliegbelasting. Maar daarover kon geen overeenstemming met andere landen gevonden worden, waardoor het kabinet er nu zelf voor om door te gaan met deze stijging. Overigens tellen luchtvaartemissies als deze volgens de regels van het Klimaatakkoord van Parijs helemaal niet mee bij het vaststellen van de nationale broeikasgasemissies.

De vliegtaks

De enige uitzondering van de vliegtaks is op kinderen jonger dan twee jaar én de reizigers die enkel overstappen op een Nederlandse luchthaven. Door de vliegbelasting wordt vliegen vanaf Nederlandse luchthavens duurder en zal hoogstwaarschijnlijk effect gaan hebben op het reisgedrag, bijvoorbeeld door een alternatieve vervoerswijze te kiezen of af te reizen naar buitenlandse luchthaven. Volgens het kabinet zijn deze gevolgen voor Schiphol op korte termijn te overzien.