De manager van een Amsterdams bouwbedrijf is in februari 2023 zijn baan kwijtgeraakt. Dat is gebeurd omdat er bij de werkgever van de man klachten van vier verschillende vrouwen waren binnengekomen wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag. De desbetreffende man zou één van de vrouwen in haar oorlel hebben gebeten. De man ontkende ten stelligste, en eiste bij het gerecht een schadevergoeding van € 800.o00. Hij werd weliswaar in het gelijk gesteld, maar krijgt een fors lager bedrag uitgekeerd dan waar hij aanvankelijk om vroeg: € 27.000.

Amsterdamse bouwmanager onterecht ontslagen na vermeend grensoverschrijdend gedrag

De man was sinds 2o20 werkzaam als manager bij het bouwbedrijf. In februari 2023 kreeg de afdeling personeelszaken een brandbrief met daarin een klacht van een vrouwelijke administratief medewerker over het gedrag van de man. Hij werd vervolgens aangesproken en gewaarschuwd.

Echter was het kwaad toen nog niet geschied: in de periode daarna kreeg de afdeling nog eens drie klachten van drie verschillende vrouwen over vermeend grensoverschrijdend gedrag. Hierna werden geen halve maatregelen genomen: de man werd geschorst en er werd een onderzoek ingesteld naar de eventuele gebeurtenissen.

Opvallend is dat alle vier de vrouwen dezelfde soort klacht hebben ingediend. De manager zou dicht op hen hebben gestaan en hebben gesproken over privézaken als zijn huwelijksproblemen. Ook zei hij vaak dat hij de directeur van het bedrijf goed kende, wat als intimiderend werd ervaren. Drie van de vier vrouwen zeiden dat de man hen ook ongewenst had aangeraakt, waaronder dus een beet in de oorlel van één van hen.

Op basis van de klachten ontsloeg het bedrijf de man op staande voet. Volgens de werkgever waren de verklaringen van de vrouwen ernstig genoeg om over te gaan tot het ontslag.

Manager ontkent en stapt naar de rechter

De betreffende man heeft al die tijd ontkend en ging vanzelfsprekend ook niet akkoord met zijn ontslag. Hij stapte naar de rechter. De manager eiste voor de rechter zijn baan niet terug, maar claimde wel een flink ontslagvergoeding. Naast een reguliere ontslagvergoeding van € 12.000 euro, vond de man dat hij recht had op een vergoeding voor onterecht ontslag van zo’n € 788.000.

De Amsterdamse kantonrechter blijkt de man in het gelijk te hebben gesteld. De rechter oordeelt dat de werkgever de man niet had mogen ontslaan, zonder goed onderzoek naar de zaak te doen en hem de gelegenheid te geven zijn kant van het verhaal te vertellen. De vergoedingen samen vallen wel véél lager uit dan door de man geëist. De kantonrechter kende de manager zo’n € 27.000 toe. Daarbij komt nog eens € 5.000 voor opgebouwde vakantietegoeden en bijna € 1.500 aan juridische kosten, wat neerkomt op een totaal van € 32.000. Bekijk de volledige uitspraak hier.