Nee, Peter Gillis is niet actief geworden in de maritieme wereld. Er zijn namelijk wel meer bedrijven die illegale arbeidsmigranten  huisvesten. Zo heeft scheepswerf Jongert Marine & Workboat in Wieringerwerf een dwangsom opgelegd gekregen van de gemeente van € 200.000.

Niet goedgekeurd vergunning

In 2020 werd duidelijk dat zo’n 250 tijdelijke arbeidskrachten werden geplaatst in de Jaanhaven (Kluisgat) van Wieringerwerf in twee hotelboten: de Bellindi en de Fendi. Jongert heeft meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente Hollands Kroon omtrent het verkrijgen van een vergunning voor huisvesting, maar uiteindelijk werd er geen goedgekeurd, waarna Jongert zijn aanvraag introk. Ondertussen bood de scheepswerf toch maandenlang onderdak aan diverse werknemers van bedrijven die betrokken waren bij de bouw van het naastgelegen windpark IJsselmeer.

En dat mag niet. Er is vervolgens een boete geëist van twee ton, maar de advocaat van Jongert heeft deze week zijn beste beentje voorgezet om dat te vermijden. Echter, de manier waarop geprobeerd werd de geldende voorschriften van het bestemmingsplan naar haar hand te zetten, stuitte op ergernis bij de rechters van de Raad.

Voor zowel het gemeentebestuur als de rechtbank Noord-Holland, die eerder al uitspraak deed in deze zaak, is het bestemmingsplan duidelijk: dit plan staat géén huisvesting van arbeidsmigranten op het schip toe. De advocaat beweert echter dat het plan wel degelijk ruimte biedt voor dergelijke huisvesting.

Het is nu aan de Raad van State om de planregels onder de loep te nemen. Tijdens de zitting werd al gauw duidelijk dat de argumenten van de advocaat weinig indruk maakten op de rechters. Tegelijkertijd heeft de advocaat van de werf bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de opgelegde boete. Aanvankelijk waren er drie overtredingen bestraft, maar hiervan zijn ondertussen al ingetrokken, meldt Schuttevaer. “De overtreding bleef voortduren. Waarom zou de gemeente dan niet het volledige bedrag mogen innen?”, aldus de raadsvoorzitter van  Raad van State. De definitieve uitspraak wordt over zes weken verwacht.