Er is gedoe in huize Trump: een eminente rechter in New York heeft bepaald dat Donald Trump (u kent hem wel, voormalig president van Amerika, raar haar, MAGA, die vent) en zijn gigantische vastgoedbedrijf, de Trump Organization, zich schuldig hebben gemaakt aan frauduleuze praktijken.

Goh, schokkend.

Als gevolg hiervan heeft de rechter op hoogdravende wijze besloten dat de Trump Organization zo spoedig mogelijk dient te worden geliquideerd. En dat is een duur geintje.

Dit vonnis wordt door juridische deskundigen bestempeld als ‘de doodstraf voor een bedrijf’, een uiterst ongewone strafmaatregel die zelden eerder is toegepast. Het laatste geval waarin deze maatregel op een dergelijke schaal werd opgelegd, werd uiteindelijk niet ten uitvoer gebracht. Wellicht dat, mede hierdoor, Donald toch nog wat licht aan het eind van de tunnel ziet.

De juridische strijd is nog niet gestreden.

Het verdere verloop van deze zaak blijft echter onzeker. Het kan nog jaren duren voordat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen, aangezien het vonnis naar alle waarschijnlijkheid zal worden aangevochten. De afwikkeling van deze complexe kwestie staat dan ook nog in de sterren geschreven. En zolang de Trump familie blijft procederen is er niets aan het handje, kortom: een kwestie van financieel uithoudingsvermogen. Dat zit wel snor bij de voormalig president lijkt ons.

Tegelijkertijd is er wel degelijk hinder die Donald Trump op dit moment ervaart. Mocht het vonnis erdoorheen gedrukt worden, zal hij niet langer in staat zijn om als een bedrijf te opereren. Zonder een formeel bedrijfsstatuut zal hij geen leningen kunnen verkrijgen of overheidscontracten kunnen aanvragen. Dit betekent dat zijn zakelijke activiteiten ernstig beperkt zullen worden.

Het vastgoedimperium van Donald is verreikend. Hieronder ziet u Trump Tower, maar ook deze gebouwen waren ooit eigendom van Donald Trump.

trump tower

Het toezicht over alle bedrijfsactiviteiten zal worden overgedragen aan een bekwame curator. Deze bewindvoerder zal verantwoordelijk zijn voor het innen van huur, het betalen van belastingen, facturen en salarissen, totdat de bezittingen van de Trump Organization succesvol zijn verkocht. Pas nadat alle schulden en verplichtingen zijn afgelost, zal Trump in staat zijn om het resterende saldo te ontvangen. 

De advocaten van zowel Trump als de procureur-generaal zullen zich binnenkort voor de rechter presenteren tijdens een laatste hoorzitting. Naar verwachting zal Trump Organization het hier niet bij laten, het moet nog maar blijken of dit vonnis standhoudt.

Een zaak als geen ander

Als we kijken naar eerdere gerechtelijke procedures waarbij sprake was van prominente figuren uit het zakenleven, kunnen we concluderen dat geen enkele zaak gelijk is. Deze zaak zal ongetwijfeld in de annalen van de juridische geschiedenis worden opgenomen als een uniek en buitengewoon voorbeeld van het afdwingen van rechtvaardigheid.

Het is dan ook met gepaste nieuwsgierigheid dat we de verdere ontwikkelingen in deze zaak tegemoet zien, wetende dat ze wellicht niet alleen de toekomst van Trump’s vastgoedimperium zullen beïnvloeden, maar ook een precedent kunnen scheppen voor toekomstige gerechtelijke procedures in soortgelijke zaken.

Al met al belooft dit wederom een boeiend hoofdstuk te worden in het boek Trump. De komende maanden zullen cruciaal zijn in het bepalen van de toekomst van de organisatie. Het is vijf voor twaalf, make or break, maar wij vermoeden dat de voormalige president van Amerika gewoon weer door de mazen van de wet weet te glippen.