Er heeft een opmerkelijke zaak plaatsgevonden tussen fastfoodketen McDonald’s en de Duitse prinses Carla von Hessen. Na een langdurig juridisch conflict hebben beide partijen een schikking getroffen waarbij McDonald’s maar liefst € 11 miljoen aan de prinses moet betalen als schadevergoeding. Deze situatie is ontstaan na het motorongeluk van prins Otto von Hessen, de echtgenoot van prinses Carla von Hessen.

De langdurige strijd tussen McDonald’s en prinses Carla von Hessen

Prinses Carla von Hessen runde samen met haar man vier McDonald’s-filialen in Ingolstadt, een stad net ten noorden van München, gedurende 35 jaar. Na het tragische ongeluk wilde de prinses de zaken voortzetten, maar McDonald’s vond haar niet geschikt als franchisehouder en besloot om de vestigingen terug te nemen. Het conflict tussen McDonald’s en prinses Carla von Hessen leidde tot een rechtszaak. De rechter drong echter aan op een schikking om verdere juridische procedures te vermijden. Uiteindelijk werd er afgelopen woensdag een overeenkomst bereikt waarbij McDonald’s akkoord ging om de franchises terug te nemen en daarnaast ook € 11 miljoen als schadevergoeding aan de prinses te betalen.

Naast deze schadevergoeding zal McDonald’s ook nog eens € 3,2 miljoen terugbetalen aan prinses Carla von Hessen. Dit bedrag heeft betrekking op betalingen die door klanten aan McDonald’s waren gedaan gedurende de jaren dat prinses Carla de franchises runde, maar die door McDonald’s werden ingehouden.

Een rechter dringt aan op een schikking

Deze schikking tussen McDonald’s en prinses Carla von Hessen is een opmerkelijke zaak te noemen. Het illustreert de complexiteit van zakelijke relaties en franchiseovereenkomsten. Hoewel het triest is dat het echtpaar hun zaken niet kon voortzetten zoals ze hadden gehoopt, biedt de schadevergoeding wel enige compensatie voor de geleden financiële verliezen.

Het conflict begon nadat prins Otto von Hessen betrokken raakte bij een motorongeluk in 2020. Prinses Carla wilde na dit tragische incident de vier McDonald’s-filialen voortzetten, maar McDonald’s was van mening dat zij niet geschikt was als franchisehouder. Dit leidde tot een langdurig juridisch conflict waarbij beide partijen vasthielden aan hun standpunten.

Uiteindelijk besloot de rechter om aan te dringen op een schikking tussen McDonald’s en prinses Carla. Het doel was om verdere juridische procedures te vermijden en tot een compromis te komen dat voor beide partijen acceptabel zou zijn.

De gevolgen

Na langdurige onderhandelingen werd er afgelopen woensdag een schikking bereikt tussen McDonald’s en Von Hessen. McDonald’s neemt de franchises terug en betaalt een schadevergoeding van € 11 miljoen aan de prinses. Daarnaast zal McDonald’s ook nog eens 3,2 miljoen euro terugbetalen aan prinses Carla voor betalingen die door klanten waren gedaan gedurende de jaren dat zij de franchises runde.