OpenAI, het bedrijf opgericht door Elon Musk en Sam Altman, heeft hoge verwachtingen van de inkomsten die ze zullen genereren met hun geavanceerde AI-model genaamd ChatGPT. Ontwikkelaars voorspellen dat tegen 2024 ChatGPT een jaarlijkse omzet van $1 miljard zal behalen, waardoor het een zeer lucratief AI-model wordt. Beleggers beschouwen ook ChatGPT als een winstgevende onderneming gezien de wijdverbreide populariteit en uitgebreide mogelijkheden ervan.

Financiële projecties

ChatGPT is in staat om geloofwaardige teksten en code te genereren op basis van zoekopdrachten. Het ondersteunt verschillende talen, waaronder Nederlands, waardoor het wereldwijd toepasbaar is. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers beknopte beschrijvingen krijgen van diverse onderwerpen zoals de 80-jarige oorlog. Daarnaast kan het ook code genereren in meerdere programmeertalen.

OpenAI heeft ambitieuze financiële doelstellingen gesteld. Ze verwachten een omzet van $ 200 miljoen in 2023 en zelfs $ 1 miljard in 2024. Deze projecties wijzen op een aanzienlijke groei in de komende jaren. Deze verschuiving naar het commercieel benutten van AI-technologieën markeert ook een verandering ten opzichte van de oorspronkelijke non-profitstatus van OpenAI.

In 2015 werd OpenAI opgericht als een non-profitorganisatie door Elon Musk en Sam Altman. Echter, in 2019 is het bedrijf overgestapt naar een commerciële entiteit. Dit werd mede mogelijk gemaakt door aanzienlijke investeringen, waaronder die van Microsoft, en de recente waardering van maar liefst $ 20 miljard.

OpenAI heeft al stappen gezet om geld te verdienen met hun AI-modellen. Zo bieden ze DALL-E aan via een API waarvoor een vergoeding per afbeelding wordt gevraagd. Voorlopig blijft ChatGPT echter nog gratis toegankelijk voor gebruikers.

Impact van de strategie van OpenAI

Er is echter ook controverse ontstaan rondom de bedoelingen van OpenAI. Hoewel ze beweren prioriteit te geven aan de ontwikkeling van veilige AI om de mensheid te verbeteren, wijzen de commerciële focus en financiële indicatoren op een ander verhaal. De aanzienlijke financiële projecties van OpenAI staan in schril contrast met hun beleden doelstelling om de mensheid te dienen door middel van AI-ontwikkeling.

De verschuiving van OpenAI naar commercialisering en de verwachte substantiële inkomsten betekenen een transformerend tijdperk voor AI-onderzoek en -ontwikkeling, waardoor het industriële landschap mogelijk opnieuw vorm krijgt. De toenemende commercialisering van AI-modellen zoals ChatGPT en DALL-E kan aanzienlijke gevolgen hebben voor hun toegankelijkheid en gebruik in de toekomst.