In het jaar 2022 hebben tien politieagenten in Barcelona samen ruim een miljoen euro aan verkeersboetes opgelegd. Opmerkelijk is dat de topfunctionaris maar liefst bijna 70.000 boetes heeft uitgedeeld, wat resulteerde in een totaalbedrag van maar liefst € 7,5 miljoen.

De grootste boete-uitgever in Barcelona

Eén agent springt eruit als de grootste boete-uitgever: Agent 541. Hij heeft zich voornamelijk gericht op snelheidsovertredingen met behulp van niet-openbaar gemaakte apparatuur. Zijn inzet heeft geleid tot aanzienlijke financiële consequenties voor de overtreders.

Een andere opmerkelijke agent is Roodlichtagent 879. Hij heeft boetes opgelegd voor roodlichtovertredingen zonder gebruik te maken van speciale apparatuur. In totaal heeft hij hiermee maar liefst twee miljoen euro binnengehaald, wat neerkomt op een gemiddelde van 55 boetes per dag. Een indrukwekkende prestatie die laat zien dat ervaring en expertise ook zonder geavanceerde technologie tot succes kunnen leiden.

Tien politieagenten leggen miljoenen euro's aan boetes op in Barcelona

Geen bonusprikkels voor hoge boetes

Er wordt gespeculeerd dat de politieagenten bonussen ontvangen voor het uitschrijven van hoge boetes. Echter, in tegenstelling tot deze speculaties is er geen beloningssysteem gebaseerd op productiviteit. Dit betekent dat de agenten hun werk doen uit plichtsbesef en niet worden gestimuleerd door financiële prikkels.

In vergelijking met Barcelona heeft Madrid in hetzelfde jaar ruim drie keer zoveel verkeersboetes opgelegd, terwijl het bevolkingsaantal van Barcelona zelfs verdubbeld is ten opzichte van Madrid. Deze cijfers suggereren dat er in Barcelona minder overtredingen plaatsvinden dan verwacht mag worden gezien het aantal boetes dat wordt uitgeschreven.

Aanhoudende handhaving in Barcelona

Een interessant gegeven is dat veel van de opgelegde boetes later werden ingetrokken, vooral die met betrekking tot voertuigen in milieuzones. Dit suggereert een gunstig scenario voor zowel de inwoners als de bezoekers van Barcelona. Het geeft aan dat er ruimte is voor heroverweging en begrip in situaties waarin overtredingen mogelijk onbedoeld plaatsvinden.

Ondanks de hoge aantallen boetes die worden opgelegd, blijkt uit statistieken dat er in Barcelona niet significant meer overtredingen worden geregistreerd dan in Madrid. Dit duidt op een aanhoudende handhaving van verkeersregels en wetten, wat bijdraagt aan een veiliger en geordend verkeerssysteem in de stad.