Marlene Engelhorn, een 31-jarige erfgename van het Duitse chemieconcern BASF, is begonnen met een opmerkelijke weggeefactie. Ze heeft besloten om maar liefst € 25 miljoen te doneren aan verschillende goede doelen en organisaties in Oostenrijk.

Erfgename Marlene Engelhorn schenkt € 25 miljoen van haar erfenis

Marlene Engelhorn is een erfgename van Friedrich Engelhorn (1821-1902), de oprichter van het Duitse chemieconcern BASF. Engelhorn heeft een fortuin geërfd ter waarde van ruim € 4 miljard van haar grootmoeder Traudl Engelhorn-Vechiatto, de voormalige eigenaar van een aanzienlijk vermogen. Door de afschaffing van successierechten in Oostenrijk in 2008 hoefde Marlene geen belasting te betalen over haar erfenis.

Echter, in plaats van simpelweg te genieten van haar rijkdom, heeft Marlene ervoor gekozen om deze verantwoordelijkheid serieus te nemen en actie te ondernemen om de ongelijkheid in de samenleving aan te pakken.

In een land waar velen moeite hebben om rond te komen, ondanks dat ze fulltime werken, uit Marlene haar bezorgdheid over het erven van dergelijke rijkdom. Ze schrijft deze situatie toe aan een gebrek aan politieke verantwoordelijkheid en gelooft dat de rijken meer moeten doen om bij te dragen aan het welzijn van de samenleving. ‘Als politici het niet doen, doe ik het zelf wel’, zo zegt ze over haar actie.

Rijkdomsverdeling en democratie

De erfgename is ervan overtuigd dat de onevenredige invloed van de rijken een gevaar vormt voor de democratie. Op dit moment bezit slechts 1% van de bevolking maar liefst 50% van alle rijkdom. Dit zorgt voor ongelijke kansen en toegang tot essentiële middelen in de samenleving.

Om deze reden heeft Marlene besloten om een aanzienlijk bedrag van € 25 miljoen ter beschikking te stellen aan een commissie die belast is met het verdelen van deze fondsen onder verschillende verenigingen en goede doelen in Oostenrijk.

Sociale herverdeling

Een commissie bestaande uit vijftig vertegenwoordigers van de Oostenrijkse samenleving zal worden samengesteld om de toewijzing van de € 25 miljoen uit Engelhorns erfenis te bepalen. Deze commissie zal ervoor zorgen dat het geld op een eerlijke manier wordt verdeeld onder organisaties die zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid, armoedebestrijding, onderwijs, gezondheidszorg en andere maatschappelijke doelen.

Marlene hoopt dat haar actie anderen zal inspireren om ook hun steentje bij te dragen aan het verminderen van ongelijkheid en het creëren van een rechtvaardigere samenleving. Ze gelooft dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft om naar vermogen bij te dragen aan het welzijn van anderen, vooral wanneer men in een bevoorrechte positie verkeert.

Het initiatief van Marlene Engelhorn is een voorbeeld van hoe individuen met aanzienlijke rijkdom en invloed een positieve impact kunnen hebben op de samenleving. Haar weggeefactie van € 25 miljoen laat zien dat ze niet alleen erkent dat ongelijkheid een probleem is, maar ook bereid is om concrete stappen te zetten om hier iets aan te doen.