De Franse acteur Alain Delon wordt naar verluidt verpleegd op zijn sterfbed, terwijl zijn gezondheid steeds verder verslechtert. Zijn zoon Anthony heeft publiekelijk verklaard dat Delon ‘zijn laatste Kerstmis’ heeft gevierd, terwijl hij kampt met ernstige gezondheidsproblemen zoals een hersenbloeding en kanker. Echter, in plaats van zich te richten op het welzijn van hun vader, lijken de drie kinderen van Alain Delon verwikkeld te zijn in een hevige familievete over zowel zijn medische behandeling als zijn aanstaande erfenis. Deze geschillen hebben veel media-aandacht getrokken en worden omschreven als ‘hysterisch’ met ‘lasterlijke beschuldigingen’ die over en weer worden gemaakt.

Geschillen over landgoederen en nalatenschap

Het belangrijkste twistpunt in deze familievete is de toewijzing van Alain Delons nalatenschap aan zijn drie kinderen. Volgens bronnen krijgt dochter Anouchka 50% van de erfenis, terwijl zijn zonen Anthony en Alain-Fabien elk 25% zullen erven.

Deze verdeling heeft geleid tot hevige controverses tussen de kinderen. De zonen van Delon hebben in het verleden te maken gehad met persoonlijke controverses, waaronder criminele activiteiten en gespannen relaties met hun vader. Deze spanningen hebben geleid tot openlijke beschuldigingen van manipulatie en bedrog, wat het conflict tussen de kinderen verder heeft doen escaleren.

Naast de persoonlijke conflicten tussen de kinderen zijn er ook beschuldigingen naar voren gekomen over mogelijke bijbedoelingen en financiële belangen binnen de familie. Er wordt beweerd dat Delons partner en kinderen hem mogelijk hebben gemanipuleerd voor financieel gewin, waarbij de potentiële erfenis naar schatting tientallen miljoenen euro’s waard is. Hoewel alle drie de kinderen deze beschuldigingen ontkennen en beweren dat het conflict niet om geld draait, blijven deze aantijgingen een belangrijke factor in het voortduren van de familievete.

Alain Delon zelf heeft krachtige beschuldigingen geuit tegen zijn zoon Anthony, waarbij hij hem als ‘agressief’ bestempelde en de controverse rond zijn relatie met zijn dochter aanhaalde. Dit toont aan dat zelfs Delon betrokken is geraakt bij de familieconflicten en dat de situatie steeds gecompliceerder wordt.

De inzet van de erfenis van Alain Delon

Volgens rapporten zijn de financiële belangen in de erfenis van Alain Delon aanzienlijk, mogelijk oplopend tot tientallen miljoenen euro’s. Deze belangen omvatten diverse bezittingen zoals onroerend goed, kunst en royalty’s voor zijn films en aanverwante producten. Deze substantiële economische belangen hebben de intensiteit van de familieconflicten en geschillen verder aangewakkerd. Het is duidelijk dat er veel op het spel staat voor alle betrokken partijen.

Het vermogen dat aan Alain Delons erfenis is gekoppeld, omvat divers onroerend goed, waardevolle kunstwerken en royalty’s voor zijn films en merchandise. Schattingen variëren van 200 miljoen tot 240 miljoen euro, wat aantoont hoeveel er op het spel staat. Dochter Anouchka heeft voorgesteld om Alain Delon in Zwitserland te laten behandelen. Dit zou echter kunnen leiden tot aanzienlijke belastingbetalingen voor Delon, wat mogelijke financiële voordelen kan opleveren voor zijn zus en gevolgen kan hebben voor Delons uiteindelijke erfenis. Het is duidelijk dat zowel zijn gezondheid als zijn financiële situatie een rol spelen in deze complexe familievete.