Veel mensen streven naar financiële onafhankelijkheid en om op tijd te kunnen stoppen met werken, waarbij ze genoeg vermogen hebben om zonder zorgen van het leven te kunnen genieten. Het berekenen van het benodigde vermogen is een belangrijke stap in het planningsproces. Bij deze wens zijn een aantal belangrijke factoren die meespelen.

Dit bedrag is nodig om vanaf uw 50e niet meer te hoeven werken

Het benodigde vermogen wordt berekend op basis van de vermogensbelasting en de algemene heffingskorting voor alleenstaanden. Voor paren moeten de maandelijkse uitgaven door 2 worden gedeeld voordat het benodigde vermogen per persoon wordt berekend. Natuurlijk heeft iedereen een ander uitgaven patroon en geeft de ander weer meer uit dan de ander. Als we puur kijken naar het minimale, komen we hier op uit.

Stel dat de maandelijkse uitgaven € 3.000 bedragen. Het vereiste vermogen per persoon is dan niet € 1.750.971, maar € 1.330.971. U kunt er prima van leven, maar het is geen luxe leven.

Rijkdom nodig voor financiële onafhankelijkheid versus kosten

Om te bepalen hoeveel vermogen nodig is om vanaf uw 50e niet meer te hoeven werken, moeten we naar de kosten voor levensonderhoud kijken. Stel dat de maandelijkse kosten € 1.500 bedragen. In dit geval is een geschat vermogen van € 787.866 nodig.

Dit bedrag zorgt ervoor dat er € 1.500 per maand beschikbaar is voor levensonderhoud en € 798 per maand voor de vermogensbelasting. Het is belangrijk op te merken dat als het vermogen lager is dan € 293.143, er geen vermogensbelasting van toepassing is.

AOW en pensioen als financiële zekerheid

Naast het benodigde vermogen kan ook AOW en pensioen extra financiële zekerheid bieden tijdens het pensioen.

Het besproken vermogen sluit een afhankelijkheid van AOW of pensioen van werkgevers of zelf opgebouwd pensioen uit. AOW en pensioen dienen als vangnet voor toekomstige financiële zekerheid.

Voor gedetailleerde informatie over pensioenplanning met betrekking tot AOW en pensioenen, kunt u verwijzen naar ‘Pensioenleeftijd berekenen en verlagen’.