De huizenmarkt begeeft zich op glad ijs. Ja, huizenprijzen stijgen meer dan ooit tevoren, maar zoals gezegd is er ook een keerzijde aan de medaille. Eerder al lieten we jullie zien dat het CBS de cijfers over de huizenverkoop in het eerste kwartaal van 2018 heeft gepubliceerd. Daarin werd duidelijk dat er een grote stijging in prijzen is te zien, maar verkopen teruglopen. Voor starters is het helemaal een hel om nu de huizenmarkt te betreden. De voornaamste redenen die ervoor zorgen dat het Mission Impossible lijkt liggen niet allemaal in de lijn der verwachtingen.

Iedereen heeft het zwaar, maar starters spannen de kroon

Volgens BusinessInsider heeft De Hypotheekshop een enquête gehouden onder hypotheekadviseurs, om te waarderen welke problemen het meest voorkomend zijn. Hieruit werd direct duidelijk dat het aantal aanvragen van mensen onder de 30 sterk is afgenomen. Dit gegeven is in schril contrast met het feit dat hypotheekaanvragen over het algemeen met 10% zijn toegenomen.

Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid aan de TU Delft, heeft meermaals aangegeven dat de starters van deze tijd vrij reddeloos ronddobberen op de woningmarkt. Men is niet in staat om zich te binden aan een huis, door een grote diversiteit aan tegenvallers. Sterker nog, de algemene huizenmarkt dendert in de huidige situatie af op een enorm groot rotsblok. De kans op ontwijken: 0,01%. Starters staan aan de zijlijn en kunnen niets anders dan moedeloos toekijken. De redenen hiervoor zijn zowel voor de hand liggend als onverwachts.

starters huizen woningmarkt aanschaf de hypotheekshop hypotheek Pure Luxe

 

Een diversiteit aan obstakels, waar bijna iedere starter mee te maken krijgt

Zoals aangegeven zijn er 12 verschillende redenen aangedragen die bijdragen aan het feit dat starters op de woningmarkt bijna geen speelruimte hebben. Sterker nog, vaak zijn deze regels debet aan het feit dat ze volledig buitenspel worden gezet. Wat opvalt is het feit dat ‘singles’ veel minder kans hebben om een woning te betrekken. Het is zelfs het op één na meest voorkomende struikelblok volgens de enquête van De Hypotheekshop. In de Randstad krijgt deze reden een waardering van 77 (op een schaal van 100),  terwijl dit in de rest van Nederland zelfs 84 is.

Bovenaan prijkt, zoals enigszins verwacht, een tekort in het aanbod van betaalbare woningen. Zeker nu de huizenmarkt wat betreft prijzen zo’n extreme stijging doormaakt, is zelfs een instapwoning bijna niet meer te betalen. Daarnaast worden redenen als ‘verplicht aflossen binnen 30 jaar’ en ‘beperkte leenmogelijkheden door studieschuld’ aangedragen als blokken aan het been. Die laatste zal overigens gegarandeerd stijgen op het lijstje de aankomende jaren. Daar studenten nu per definitie starten met een schuld. Kortom: starters, jullie staan pas aan de vooravond van jullie dramatische huizenjacht’.

Door de vele hordes die starters moeten nemen om een huis te kopen, wordt de markt steeds minder toegankelijk. Tevens wordt het duidelijk dat men zich in allerlei bochten moet wringen om überhaupt in aanmerking te komen voor een woning. Denk dan aan extra leningen afsluiten bij derden, of familieleden betrekken in de aanschaf van een huis. Hoe we ’t ook wenden of keren: de markt bewijst weer dat er dringend verandering nodig is. Tenslotte zijn het toch de starters die een nieuwe impuls moeten geven aan de markt, niet de kleine groep die opnieuw een huis zoekt.

Bron: BussinessInsider / De Hypotheekshop