Een tijdje geleden wisten we jullie al te informeren over het feit dat de werkgelegenheid in ons kikkerlandje aan het toenemen is. Deze ontwikkeling wordt natuurlijk door alles en iedereen in de gaten gehouden, want hoe je ’t ook wendt of keert, we kunnen nog lang niet spreken over een economie op de top van z’n kunnen. Toch lijken we daar steeds meer op af te stevenen. Het gaat namelijk beter in praktisch ieder opzicht en dat is ook terug te zien in de groei in het aantal banen.

Het aantal banen steeg fors ten opzichte van het tweede kwart van 2007

In het eerste kwartaal van dit jaar steeg het aantal banen met een totaliteit van 76.000. Een cijfer dat we voor het laatst zo hoog zagen in het tweede kwartaal van 2007. We mogen statistisch gezien dus spreken van gouden tijden (al is de werkeloosheid nog lang niet ‘verdwenen’). Zoals we de vorige keer ook al aan wisten te geven is het cijfer omtrent de hoeveelheid werklozen enigszins vertekend. Iemand die in de bijstand geraakt wordt namelijk niet langer als werkloze opgenomen in het systeem.

Uit de cijfers van het CBS blijkt eveneens dat de werkgelegenheid al vier jaar lang in een stijgende lijn zit. Zo zouden er inmiddels ongeveer 600.000 banen bij zijn gekomen. Het afgelopen kwartaal werd er vooral een groei genoteerd in de handels-, horeca- en vervoerssector. De zakelijke dienstverlening en de uitzendbranche laten eveneens een groei zien. In het afgelopen kwartaal waren 368.000 mensen op zoek naar een baan, dat zijn 30.000 mensen minder dan in het vierde kwartaal van 2017.

ontwikkeling arbeidsmarkt werklozen werkgelegenheid banen CBS Pure Luxe

Foto: CBS

Er komen steeds meer vaste werknemers en openstaande vacatures; florerende werkgelegenheid

Wat opviel is het feit dat er steeds meer werknemers zijn die een vast contract weten af te dwingen. Waar flexwerkers voorheen met overtuiging de klok wisten te slaan, lijkt het erop dat de vaste werknemer weer aan een opmars bezig is. Op jaarbasis was er een stijging te zien van 2,4 procent. Volgens het CBS zijn dat 124.000 mensen die een vast contract wisten te bemachtigen. De groep flexwerkers daarentegen groeide met ‘slechts’ 2 procent – omgerekend zo’n 38.000 personen. In z’n totaliteit heeft ongeveer 73% van alle werknemers een vaste aanstelling.

ontwikkeling arbeidsmarkt werklozen werkgelegenheid banen CBS Pure Luxe

Foto: CBS

Daarnaast is het opvallend te noemen dat het aantal openstaande vacatures al bijna 5 jaar lang aan een stuk door stijgt. De huidige aantallen – 235.000 – werden voor het laatst genoteerd tussen 2006 en 2008, toen waren er iets meer vacatures dan nu. Het dieptepunt werd genoteerd in 2013. Destijds was er in totaal slechts plek voor 91.000 potentieel nieuwe werknemers. Het lijkt er dus op dat we betere tijden tegemoet gaan. De keiharde cijfers laten in ieder geval zien dat er weer werk is.

Bron: CBS / BusinessInsider