Maakt geld gelukkig? Het is een van de meest blijvende vragen in de menselijke welzijnswetenschap. Homo sapiens zijn het vaak duidelijk eens of oneens met deze stelling, maar nieuw Amerikaans onderzoek heeft nu aangetoond dat het hebben van meer geld gelukkiger maakt. Tijd om dit te analyseren.

Geld maakt gelukkig(er)

In totaal zijn 33.400 werkende Amerikanen gevraagd om mee te doen aan het onderzoek. Volgens het onderzoek wordt er onderscheid gemaakt tussen twee manieren om welzijn te bepalen. Enerzijds hoe mensen zich voelen gedurende hun leven en anderzijds de evaluatie die mensen doen wanneer ze terugkijken op hun leven of op bepaalde situaties.

Wat bleek? Naarmate de grootte van het vermogen toenam onder de ondervraagden, nam ook de mate van geluk toe. Er was niet veel verschil te merken in de fase van de levens van de ondervraagden en de antwoorden. Bij zowel de mensen die gedurende hun leven hun mate van geluk moesten kiezen als de mensen die op hun leven terugkeken, waren de rijken gelukkiger.

Geld maakt gelukkiger

Het kantpunt van dit onderzoek is wel dat er een zogeheten plateau is. Het plateau van geluk naarmate het vermogen toeneemt, ligt volgens onderzoek op €75.000. Mensen die jaarlijks meer dan €75.000 verdienen zullen gemiddeld genomen niet gelukkiger worden naarmate hun vermogen toeneemt.

Nadelen van rijk zijn

Hoewel dit voor velen van jullie waarschijnlijk niet te begrijpen valt, is het best eenvoudig te verklaren. Veel geld kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je mensen minder snel gaat vertrouwen omdat die mensen zich anders gaan gedragen. Ook kan het gebeuren dat mensen meer van je gaan verwachten, waardoor je meer onder druk komt te staan. Een ander bekend nadeel veel heel geld hebben is het vinden van een geschikte partner.

Of je het er nu wel of niet mee eens bent dat geld gelukkig maakt; wij huilen liever in een Rolls Royce Phantom met stoelverwarming, dan in een Fiat Multipla met allerlei gebreken. Daar hoeft geen onderzoek naar te worden gedaan, lijkt ons.