Sindsdien de basisbeurs is afgeschaft en het leenstelsel in 2015 werd ingevoerd loopt de gemiddelde studieschuld van studenten alsmaar op. De totale studieschuld van huidige en oud-studenten bedroeg in 2020 jaar maar liefst € 24,4 miljard. Maar hoe zit het gemiddeld per persoon?

Gemiddelde studieschuld loopt op

Het aantal personen met een studieschuld was begin 2021 hoger dan een jaar ervoor. Uit data dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelde blijkt dat de totale studieschuld blijft toenemen. Ten opzichte van 2020 was er vorig jaar € 1,6 miljard meer collectieve schuld. Deze schuld loopt elk jaar op en is sinds de invoering van het leenstelsel zelfs verdubbeld.

Foto: CBS

Gemiddelde studieschuld per persoon

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de gemiddelde studieschuld per persoon rond de € 15.200 ligt. Dat is best fors aangezien er een hoop vroegtijdige schoolverlaters zijn, maar tegelijkertijd zijn er ook flinke uitschieters die richting de € 80.000 verschuldigd zijn aan de staat. Iets wat bijvoorbeeld een woning kopen in de huidige markt zo goed als onmogelijk maakt. Gelukkig hebben zij 42 jaar en een aantal maanden om de schuld af te lossen.

Studieschuld (CBS)

Foto: CBS

Daarbij scheelt het natuurlijk ook aanzienlijk per leeftijd. Net afstuderen, rond de 25 en 30 jaar, hebben nog niets afgelost en hebben de hoogste schuld, gemiddeld zo’n € 19.100. Dit komt omdat de mensen in deze leeftijdsgroep vaak klaar zijn met hun studie en beginnen met het aflossen van de opgebouwde studieschuld.

De jongeren tot 20 jaar hebben logischerwijs de minste schulden, want die groep is immers nog nog druk bezig met het opbouwen van hun eerste schulden. Toch is opmerkelijk dat de gemiddelde studieschuld onder jongeren tot 20 jaar in 2021 30% lager was dan het jaar daarvoor. Meer daarover ziet u in de grafiek hieronder.

Afschaffing van het leenstelsel nabij

Het afschaffen van het leenstelsel is niet zomaar gedaan, maar verwacht wordt het tegen 2023 geregeld is. Er wordt verwacht dat de gemiddelde studieschuld fors zal afnemen als de basis en aanvullende studiebeurs weer terug wordt ingevoerd. De meerderheid van de Tweede Kamer wil voorkomen dat de schulden blijven oplopen en daarom willen ze het leenstelsel liever gisteren dan vandaag schrappen. In het nieuwe regeerakkoord blijkt dat we teruggaan naar het oude systeem, dus met een basisbeurs voor alle studenten en een inkomensafhankelijke aanvullende beurs.