Waterdream, de Nederlandse bouwer van luxueuze boten, is door de rechtbank verantwoordelijk gesteld voor de geleden schade aan een kostbaar motorjacht. Een Waterdream ’52 California zonk vorig jaar voor de kust van het Spaanse eiland Ibiza. Het besluit van de rechtbank legt een financiële last op van maar liefst € 1,3 miljoen voor het bedrijf.

Waterdream? Waar kennen we die naam ook alweer van? Eureka. Dat is het botenbedrijf van niemand minder dan pandjesbaas Prins Bernhard van Oranje.

Nederlands jacht zinkt voor de kust van partyeiland Ibiza

De boot werd in 2021 verzekerd als pleziervaartuig voor een bedrag van € 1.250.000 in de ’Europese Zeeën, ligplaats Europa’. De verzekeringspolis bij Paul L’Ortye Yachtverzekeringen B.V., onderdeel van MS Amlin, had een duur van één jaar tot 23 juli 2022. Maar toen het motorjacht werd overgebracht naar de Verenigde Staten, werd het “uit de dekking genomen” en ontving Waterdream van de verzekeraar een gepauzeerde polis.

Op 3 juni 2022 verzocht Waterdream per WhatsApp of het motorjacht opnieuw onder de verzekering kon worden geplaatst, maar iemand van de verzekeraar liet weten geen zaken meer te willen doen met het bedrijf, meldt AT5 als eerst, op basis van het vonnis van de rechtbank van Amsterdam.

Totdat het noodlot toesloeg, Het tenderjacht arriveerde op 7 juni 2022 in Spanje en zonk in de nacht van 5 op 6 juli 2022. Een expert schatte de reparatiekosten op € 1,3 miljoen en de bouwkosten voor een soortgelijk jacht op € 1,36 miljoen.

De Waterdream ’52 California werd in 2020 gelanceerd en destijds door zijne hoogheid omschreven als  “de nieuwe koning in de klasse van de 50-voeters.”

Gemiste charterinkomsten

Waterdream stapte naar de rechter om een vergoeding te vinden en beoogde een bedrag van € 1.250.000 van de verzekeraar te ontvangen, evenals € 190.000 aan gemiste charterinkomsten. De rechtbank constateerde dat het jacht is gezonken tijdens de verzekerde periode en binnen het verzekerde gebied.

Maar… Het bedrijf van Prins Bernhard kon de verzekering niet eenzijdig hervatten door simpelweg aan te geven dat het jacht terugkeerde naar Europa. De rechtbank verklaarde: “Waterdream mocht er dus ook niet op vertrouwen dat de boot weer verzekerd was.”

“MS Amlin wil niet betalen omdat de verzekering is beëindigd, dan wel geschorst. Ook is volgens MS Amlin niet duidelijk wat er precies is gebeurd, en of er dus sprake is van een gedekt evenement”, staat in het vonnis. “De rechtbank is van oordeel dat de verzekering inderdaad is geschorst, en dat er geen recht op uitkering bestaat. De vorderingen worden dus afgewezen.”

Proceskosten

De proceskosten voor de verzekeraar liepen hoog op en dienen eveneens door deels in Amsterdam gevestigde botenbouwer te worden betaald. Ook dient Waterdream € 17.000 aan proceskosten van de verzekeraar, bestaande uit advocaatkosten en het griffierecht, betalen.

Uiteraard hoeft de prins dit niet eigenhandig op te lossen, maar dat had hij eenvoudig gekund, aangezien hij naar verluidt over € 125 miljoen beschikt.