Niet alles is te koop. Ook gezondheid niet. Of toch wel? Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de levensverwachting van rijke Nederlanders aanzienlijk hoger ligt in vergelijking met armere mensen. Als u zwemt in het geld heeft u over het algemeen 9 jaar langer te leven dan armere stervelingen.

Gezondheidsverschillen op basis van welvaart bestaat al sinds jaar en dag

Overigens is dit geen nieuwe gegeven. “Een belangrijke doelstelling van het Nederlandse gezondheidsbeleid is het terugdringen van gezondheidsverschillen in de samenleving. Net zoals in de meeste westerse landen bestaan ook in Nederland grote verschillen in gezondheid en mortaliteit naar sociaaleconomische status”, schreef het CBS al in 2010. Blijkbaar is er weinig aan veranderd, want in in 2020 kopte de Volkskrant met ‘Arme mensen gaan zes jaar eerder dood – waarom doen we daar niets aan?’.

Op 21 december deelde het CBS nieuwe statistieken. Wat blijkt? De meest welvarende mannen leven 9 jaar langer dan minst welvarende.  “Mannen uit de hoogste welvaartsgroep worden gemiddeld 83 jaar, tegen gemiddeld 74 jaar voor de laagste welvaartsgroep”, lezen we in de recente publicatie.

Ook verschil bij de vrouwen

Bij vrouwen scheelt het 8 jaar, maar dat geslacht heeft wel een hogere levensverwachting. Ook dat gegeven is al járen zo. Op basis van statistieken van vorig was was de levensverwachting bij geboorte voor mannen bijna 80 jaar, terwijl vrouwen 3 jaar langer hebben. Hoewel vrouwen gemiddeld dus langer leven dan mannen, spenderen ze over het algemeen meer jaren in slechtere gezondheid.

Datzelfde geldt voor welvarenden. Personen uit deze bevolkingsgroep leven niet alleen langer, ze brengen ook een groter deel van hun leven door in goede gezondheid. Ofwel 24 minder gezonde levensjaren dan rijken. Uiteraard spelen meerder factoren mee, maar rijk en gezond zijn hebben wel degelijk veel overeenkomsten met elkaar.

Maar, zoals iemand reageert onder een video van PowNed, kan het ook andersom zijn. “Of mensen die gezond leven worden vaker rijk… het kan ook andersom zijn, Toch? Over het algemeen zijn gezonde mensen gedisciplineerder en gedisciplineerde mensen worden vaak rijker.”