2023 is het jaar waarin we afscheid namen van Logan Roy in ”Succession” en Rupert Murdoch in het zakenleven. Misschien wel het grootste onderscheid tussen de twee is het feit dat één vrijwillig is afgetreden. Maar wie is Rupert Murdoch? En waarom zou het u iets moeten boeien? Onder andere de winst van Trump, de Brexit en de Irak oorlog zijn te herleiden naar Rupert of één van zijn kanalen. De 92-jarige mediamagnaat had, en heeft nog steeds, een immense invloed op de media, de politiek, en de wereld in zijn algeheelheid. Maar wie is deze man?

Wie is Rupert Murdoch?

Rupert Murdoch, de gerenommeerde media-executive en mede-voorzitter van Fox Corporation, heeft aangekondigd af te treden. Maar wie is Rupert Murdoch eigenlijk en wat voor impact heeft hij gehad op het Amerikaanse en wereldwijde medialandschap?

Rupert Murdoch staat aan het hoofd van News Corp, het moederbedrijf van onder andere The Wall Street Journal en de New York Post maar ook The Sun en The Times in de UK alswel The Daily Telegraph in Australië. Het speelveld waar Murdoch op opereert is wereldwijd. Als een invloedrijk figuur in de media-industrie heeft hij een enorme impact gehad op zowel politiek als zakelijk vlak.

Met een geschat persoonlijk vermogen van $8,26 miljard volgens Bloomberg en een totaal familievermogen van $17,4 miljard volgens Forbes, behoort Rupert Murdoch tot de meest welgestelde mensen ter wereld. Zijn succesvolle carrière heeft hem niet alleen rijkdom gebracht, maar ook aanzienlijke macht en invloed.

Murdoch’s besluit om af te treden als betekent dat zijn oudste zoon Lachlan Murdoch zijn plaats zal innemen. Lachlan wordt geprezen als een “gedreven en principiële leider” door zijn vader, iets waar zijn broers en zussen het overigens niet mee eens zijn. Hij zal zowel voorzitter worden van News Corp als CEO van Fox Corporation.

Succession in het echt.

Echter zijn er spanningen binnen de familie Murdoch over deze opvolging. Drie van Rupert’s vijf kinderen bezitten stemgerechtigde aandelen in het familiefonds die meer dan 40% controleert van beide bedrijven. De twee jongste kinderen van Murdoch, Grace en Chloe, hebben echter alleen niet-stemgerechtigde aandelen en kunnen dus geen invloed uitoefenen op eigendomsbeslissingen. Toch zuur om zo naast de pot te pissen.

Met name Lachlan’s relatie met zijn jongere broer James Murdoch is gespannen. James trad in 2020 af uit de Raad van Bestuur van News Corp vanwege “bepaalde redactionele inhoud die door de nieuwsuitzendingen van het bedrijf werd gepubliceerd en bepaalde andere strategische beslissingen.” In een biografie over Lachlan Murdoch, genaamd “The Successor,” wordt gesuggereerd dat hij mogelijk ontslagen zou worden zodra Rupert overlijdt. Daar hoeft Lachlan zich nu geen zorgen meer over te maken. Benoemenswaardig is wel dat Lachlan 9 jaar lang uit het bedrijf heeft gelegen en momenteel in Australië resideert. Er staat hem dus best een aardig stukje woon-werkverkeer te wachten.

De parallellen tussen de familie Murdoch en de succesvolle HBO-serie “Succession” zijn talrijk. De serie is zelfs geïnspireerd op het leven en de dynamiek binnen de Murdoch-familie. Het verhaal draait om een machtige mediadynastie waarbij familiedrama en politieke intriges centraal staan.

De impact op de wereld om ons heen

De afwikkeling van opvolging binnen de familie Murdoch is een belangrijk moment in het Amerikaanse medialandschap. Het beïnvloedt niet alleen het toekomstige beleid en de richting van Fox Corporation en News Corp, maar heeft ook bredere implicaties voor het functioneren van de media-industrie als geheel.

Rupert Murdoch heeft decennialang invloed gehad op onze samenleving en zijn aftreden markeert een nieuw hoofdstuk in het Amerikaanse medialandschap. Het zal interessant zijn om te zien hoe Lachlan Murdoch deze erfenis voortzet en welke richting hij zal kiezen voor Fox Corporation en News Corp.

Kortom, de opvolging binnen de Murdoch-familie is niet alleen relevant voor liefhebbers van “Succession”, maar heeft ook grote implicaties voor de gehele wereld om ons heen. We zullen nauwlettend moeten volgen wat er gebeurt nu Rupert Murdoch afscheid neemt als CEO en Lachlan Murdoch zijn rol overneemt.