ASML, ’s werelds grootste leverancier van lithografiemachines voor de chipindustrie uit het Brabantse Veldhoven, heeft een buitengewoon kwartaal achter de rug. ASML rapporteerde de hoogste omzet en winst ooit, met een orderboek dat ook een recordniveau bereikte. Deze indrukwekkende prestaties wijzen op een sterke vraag naar de geavanceerde producten van ASML.

ASML boekt immense omzet en winst in laatste kwartaal van 2023

Peter Wennink, CEO van ASML, merkte op dat er positieve signalen zijn in de chipmarkt. Echter, hij benadrukte ook dat er nog steeds onzekerheid heerst over het herstel van de markt. Vorig jaar kende de chipmarkt een afkoeling als gevolg van aarzelende consumentenbestedingen en verminderde investeringen van chipfabrikanten.

In het vierde kwartaal behaalde ASML een omzet van maar liefst € 7,2 miljard, wat aanzienlijk hoger is dan voorgaande periodes. Destijds bedroeg de omzet namelijk € 6,7 miljard. De nettowinst van het bedrijf steeg met ruim 10% tot meer dan € 2 miljard, wat de verwachtingen overtrof.

Exportbeperkingen vormen geen belemmering voor groei

Ondanks exportbeperkingen naar China heeft ASML nog steeds een aanzienlijk aantal orders voor EUV-chipmachines ontvangen. Het technologiemonopolie van het bedrijf en de sterke vraag naar deze geavanceerde machines bieden vertrouwen voor toekomstige groei.

Daarnaast profiteert ASML van de dynamiek in de markt, waarbij verschillende chipfabrikanten streven naar betere prestaties en hogere productiviteit om aan de groeiende vraag te voldoen. In het vierde kwartaal wist het bedrijf orders ter waarde van € 9,2 miljard binnen te halen, meer dan drie keer zoveel als in de voorgaande periode. Het totale aantal werkorders bedraagt nu een recordbedrag van € 39 miljard, wat wijst op een robuuste pijplijn voor toekomstige projecten.

In 2023 realiseerde ASML een indrukwekkende stijging van 30% in de jaaromzet, waarmee het totaal op € 27,6 miljard uitkwam, waarbij de winst bijna € 8 miljard bedroeg. Deze cijfers tonen aan dat ASML niet alleen in staat is om goede financiële resultaten te behalen, maar ook om zijn positie als marktleider te verstevigen.