Uit een recente peiling onder miljonairs blijkt dat bijna driekwart van hen een hogere belasting op grote vermogens steunt. De peiling, uitgevoerd in opdracht van Patriotic Millionaires, ondervroeg meer dan 2.300 miljonairs uit verschillende G20-landen. Het toont niet alleen de bereidheid van deze groep om meer bij te dragen aan de samenleving, maar ook hun bezorgdheid over extreme rijkdom en politieke invloed.

Miljonairs staan niet onwelwillend tegenover hogere belasting

Een meerderheid van de ondervraagde miljonairs gaf ten overstaan van Patriotic Millionaires aan dat zij voorstander zijn van hogere belasting op hun vermogens. Zij zien dit als een manier om mensen die niet of nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien te helpen en publieke diensten te verbeteren. Deze steun voor herverdeling van rijkdom is opvallend en laat zien dat veel miljonairs begrijpen dat zij een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan een rechtvaardigere samenleving.

Bijna driekwart van de miljonairs in de G20-landen steunt een hogere belasting op grote vermogens

Bezorgdheid over extreme rijkdom en democratie

Naast steun voor hogere belastingen, uitte ook ruim de helft van de ondervraagde miljonairs hun bezorgdheid over extreme rijkdom als bedreiging voor de democratie. Zij geloven dat extreme rijkdom het kopen van politieke invloed vergemakkelijkt en daarmee de gelijkheid in de samenleving ondermijnt. Deze zorgen tonen aan dat er binnen deze groep miljonairs een bewustzijn is van de gevaren die gepaard gaan met ongelijke verdeling van welvaart.

Oproep tot actie

Tijdens het World Economic Forum in Davos hebben 260 miljonairs en miljardairs een brief overhandigd aan politieke leiders waarin zij oproepen tot verhoging van belastingen voor de rijksten. Bekende namen zoals Abigail Disney, Brian Cox en Valarie Rockefeller hebben deze oproep ondertekend. Zij benadrukken dat het tijd is voor echte verandering en waarschuwen voor economische verwaarlozing en toenemend populisme als gevolg van uitdijende rijkdom.

Marlene Engelhorn, een van de ondertekenaars, stelt dat 2024 het begin kan zijn van deze verandering als de G20 serieus begint met het verhogen van belastingen voor mensen zoals zij. Zij benadrukt dat het belangrijk is om de gevaren van ongelijke verdeling van welvaart aan te pakken om zo de samenleving duurzaam en stabiel te houden.

Deze peiling en oproep tot actie laten zien dat er een groeiend bewustzijn is onder miljonairs over de noodzaak van een eerlijkere verdeling van welvaart. Het toont aan dat niet alle miljonairs zich afsluiten voor maatschappelijke problemen, maar juist bereid zijn om hun verantwoordelijkheid te nemen. Door hogere belastingen op grote vermogens kunnen zij bijdragen aan het creëren van een rechtvaardigere samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft.