Op een doodnormale zaterdagavond in het bruisende hart van Den Haag ontvouwde zich een onverwachte en intrigerende gebeurtenis. Wat aanvankelijk een routinecontrole leek door de lokale politie, ontaardde al snel in een opmerkelijke ontdekking die de verbeelding tartte. Een straatkrantverkoper, staande gehouden voor een identiteitscontrole, verraste de autoriteiten met een verbazingwekkende hoeveelheid contant geld. Terwijl agenten zijn papieren wilden zien, had de verkoper moeite om zijn identiteitsbewijs te tonen, wat de eerste twijfels opriep. Na hem te hebben meegenomen naar het politiebureau en gevraagd te hebben zijn zakken te legen, onthulde de straatkrantverkoper een indrukwekkende som contant geld.

Straatkrantverkoper legt 636 briefjes van € 50 neer

De aanleiding voor het staande houden van de man in Den Haag blijft vooralsnog onduidelijk, aangezien de politie slechts meldde dat het plaatsvond voor de ‘vreemdelingenwet’, zonder verdere specificatie over de exacte verdenking. Een woordvoerder van de politie onthulde dan ook geen verdere details over de zaak. Bij het verzoek om zijn papieren te tonen, ontdekte de politie echter dat de verkoper niet in staat was zijn identiteitsbewijs te overhandigen, wat de noodzaak voor verder onderzoek versterkte. Als gevolg daarvan werd hij meegenomen naar het politiebureau. Daar kreeg hij het verzoek zijn zakken te legen, waarbij de aanwezige agenten vol verbazing waren toen ze merkten dat de man overal briefjes van € 50 tevoorschijn haalde.

Op het bureau werd de man gecontroleerd bij de zogeheten voorgeleidingsbalie, waar hij werd verzocht zijn zakken leeg te maken, tot verbazing van de aanwezige agenten. Bij het uitladen van zijn zakken gebeurde iets wat de agenten nooit hadden verwacht. De straatkrantverkoper legde maar liefst 636 briefjes van € 50 op tafel, wat het totale bedrag op een verbazingwekkende € 31.800 bracht. De onthulling van deze enorme som geld verhoogde de complexiteit van de zaak, vooral gezien het feit dat de man illegaal in Nederland verbleef. Na een grondig verhoor werd hij echter vrijgelaten. De politiewoordvoerder benadrukte dat het onderzoek naar de herkomst van het geld nog steeds gaande is. De stapels briefjes van € 50 zijn inmiddels allemaal geteld, maar de vreemdelingenpolitie zet het onderzoek voort om de bron van het geld te achterhalen.