Overal ter wereld voeren klimaatactivisten protesten uit. Schilderijen moeten het ontgelden, het verkeer wordt gedwarsboomd en mensen reden met fietsen over de landingsbanen van Schiphol. Ze richten zich onder meer tegen de elite, die verantwoordelijk wordt gehouden van de meeste CO2-uitstoot. Oxfam International heeft onlangs een nieuw vernietigend rapport gepubliceerd waaruit blijkt dat één miljardair verantwoordelijk is voor een miljoen keer meer uitstoot van broeikasgassen dan de gemiddelde persoon.

Klimaatverandering houdt de gemoederen flink bezig

Klimaat is al langere tijd het gesprek van de dag. Ook in Nederland. Op de VN-klimaattop in Egypte heeft Mark Rutte het Afrikaanse content toegezegd € 100 miljoen te schenken zodat ze zich kunnen beschermen tegen de gevolgen van de wereldwijde opwarming. Rutte sprak in zijn toespraak begrip uit voor kwetsbare landen die “terecht bezorgd zijn” over de ontwikkelingen en schade waar ze dagelijks mee te maken krijgen.

De fossiele brandstoffen olie en aardgas zijn bij verbranding de grootste CO2-uitstoters, maar ook de transport,- en veeindustrie, het kappen van regenwoud en andere menselijke activiteiten spelen ook een grote rol in de CO2-uitstoot. Daarnaast kunnen individuen, zoals miljardairs, er ook wat van. Oxfam Novib schrijft dat 125 miljardairs tezamen 393 miljoen ton CO2 per jaar uitstoten, wat een miljoen keer meer is dan de andere 90% van de bevolking.

Uitstoot van privéjets en jachten

“Deze paar miljardairs hebben samen ‘investeringsemissies’ die gelijk zijn aan de koolstofvoetafdruk van hele landen zoals Frankrijk, Egypte of Argentinië”, zegt Nafkote Dabi, Lead Climate Change bij Oxfam . “De grote en groeiende verantwoordelijkheid van rijke mensen voor de totale uitstoot wordt zelden besproken of overwogen bij het maken van klimaatbeleid. Dit moet veranderen. Deze miljardairinvesteerders aan de top van de bedrijfspiramide hebben een enorme verantwoordelijkheid voor het aanjagen van de klimaatafbraak. Ze zijn te lang aan verantwoordelijkheid ontsnapt.”

De uitstoot komt voornamelijk van privéjets en jachten. Niet voor niets worden beroemdheden en personen die topfuncties bij enorme bedrijven bekleden hevig bekritiseerd vanwege hun gebruik van hun privéjets – voor soms vluchten van nog geen halfuur. Om te voorkomen dat hij wordt gevolgd, heeft LVMH-topman Bernard Arnault, onlangs zijn privéjet verkocht. Kortom; het leeft onder de bevolking.

“De superrijken moeten worden belast en gereguleerd, weg van vervuilende investeringen die de planeet vernietigen”

“De uitstoot van de levensstijl van miljardairs – als gevolg van hun veelvuldig gebruik van privéjets en jachten – is duizenden keren hoger dan de gemiddelde persoon, wat al volledig onaanvaardbaar is”, zei Dabi. “Maar als we kijken naar de uitstoot van hun investeringen, dan is hun CO2-uitstoot meer dan een miljoen keer hoger.”

In het rapport houden ze ook overheden verantwoordelijk, die volgens hen meer moeten doen om de uitstoot te beperken. Het onderzoek bood oplossingen waarbij een miljardair bewust investeert in een fonds met strengere milieu- en sociale normen en de intensiteit van hun uitstoot vermindert. Het is niet langer alleen een persoonlijke beslissing, want het beïnvloedt de rest van de wereld als geheel en vormt een dreiging voor de toekomst van planeet Aarde en iedereen die erop leeft.